web analytics
  

tag: seni dan budaya sunda

Sastra Sunda: PASIR DUKUH

Bandungan Sabtu, 6 Maret 2021 | 06:31 WIB

Baréto keur budak mah remen diabringkeun ka para uwa, tepi ka aleut-aleutan mapay tanjakan Pasir Dukuh.

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PASIR DUKUH, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda

Misteri Sripanggung

Bandungan Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:35 WIB

Ti dieu kakara nyaynyayan. Yén bisa jadi nu sok ngajungjujurigan mah sripanggung nu heubeul. Nyi Suminar mah leungitna c...

Bandung Baheula - Bandungan, Misteri Sripanggung, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Aan Merdeka Permana

Nu Ceurik Lebah Péngkolan

Bandungan Rabu, 24 Februari 2021 | 14:34 WIB

Lebah péngkolan, kasampak si Kokom keur cingogo bari ceurik. Leungeunna mulungan béas nu ngalayah dina taneuh bécék.

Bandung Baheula - Bandungan, Nu Ceurik Lebah Péngkolan, fiksimini,Fiksimini Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,seni dan budaya sunda

Sastra Sunda: RÈPORTASEU IBLIS

Bandungan Sabtu, 20 Februari 2021 | 08:26 WIB

Kota Bandung moal tigerat ku cai. Sabab wakil rayat, pausahaan daérah, jeung pajabat Kota Bandung geus diajar ka Médan....

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: RÈPORTASEU IBLIS, Cerita pendek bahasa Sunda,Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Carpon Sunda,Carpon Cecep Burdansyah,carpon,cerpen Sunda,seni dan budaya sunda

Sastra Sunda: FADE OUT

Bandungan Sabtu, 6 Februari 2021 | 10:19 WIB

Asa cikènèh pisan ngadagor-dagor sirah kana roda tukang batagor hareupeun kantor percètakan “Putra Walikota Jaya”, tempa...

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: FADE OUT, Cerita pendek bahasa Sunda,Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Carpon Sunda,Cerita Pendek Toni Lesmana,seni dan budaya sunda,Bandungan

SASTRA SUNDA: Di Classic Rock

Bandungan Sabtu, 30 Januari 2021 | 07:27 WIB

“Mun masalahna salaki salingkuh naon jalan kaluarna, Ja? Mending salingkuh deui ceuk kuring mah. Kuring gè hayang apal,...

Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Di Classic Rock, Cerita pendek bahasa Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Bandungan

SASTRA SUNDA: Nu Asih Kapegat Pati

Bandungan Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:35 WIB

Kuring bati olohok asa teu percaya kana téténjoan. Asa tacan kungsi kawénéhan aya awéwé nu ngadon milu mandi. Keur mah t...

Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Nu Asih Kapegat Pati, Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Carita pondok Sunda,Bandungan

SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?

Bandungan Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:56 WIB

Lalaunan asih jero dada ngarangrangan. Waktuna urang kudu paturay, Kang Fahri. Najan kuring miharep aya rasa asih kuring...

Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?, Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Komala Sutha,Mangle,Sunda Midang,Bandungan

Basa Ngaranna Disebut

Bandungan Sabtu, 2 Januari 2021 | 05:39 WIB

Zulfikri Hasan, anak bungsu nu teu dipaliré, teu dibayuan, teu dipikanyaah, geus mélaan paéh poso ka kuring. Gustiii, ge...

Bandung Baheula - Bandungan, Basa Ngaranna Disebut, Carpon Sunda,Carita pondok,Cerita pendek bahasa Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Pandemi Covid-19

Samoja nu Maluguran

Bandungan Sabtu, 26 Desember 2020 | 08:30 WIB

Ngadéngé kuring nyarita kitu, Um Frans ngahuleng, teu némbalan sakemék-kemék acan. Anjeunna nyaketan ka kuring teras nga...

Bandung Baheula - Bandungan, Samoja nu Maluguran, Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Bandungan,Carita pondok,Fiksi basa Sunda

Carita-Carita ti Panglawungan

Bandungan Kamis, 24 Desember 2020 | 22:25 WIB

Sacara takhasus mah peupeujeuh ka sakumna anggota P-13 sangkan teu reureuh nikreuh nulis jeung maca ngabuahkeun karya sa...

Bandung Baheula - Bandungan, Carita-Carita ti Panglawungan, Carpon Sunda,Resensi Buku,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,sastra sebagai inspirasi,Aam Amilia,Jalan Soranganeun

Mulang ti Makassar

Bandungan Selasa, 22 Desember 2020 | 14:28 WIB

Rét ka manéhna. Asa siga Élis, kabogoh kuring nu maot dina kacilakaan kapal.

Bandung Baheula - Bandungan, Mulang ti Makassar, Fiksimini Sunda,Carpon Sunda,seni dan budaya sunda,Bandungan

Nyimas Nawangbéntang

Bandungan Sabtu, 19 Desember 2020 | 04:48 WIB

Odah ahirna nyatujuan basa kuring bébéja rék lunta heula ka sisi kota.

Bandung Baheula - Bandungan, Nyimas Nawangbéntang, Carpon Sunda,carpon,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,Fiksimini Sunda,Bandungan

Dongéng Sunda: Kuli Nanggung nu Soléh

Bandungan Selasa, 15 Desember 2020 | 11:42 WIB

Juragan pindang hanjakaleun henteu kungsi ménta dipangdu’akeun

Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Sunda: Kuli Nanggung nu Soléh, Dongeng Sunda,Carpon Sunda,fiksimini,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda

Aglonéma Haturan Néng Nina

Bandungan Sabtu, 12 Desember 2020 | 12:37 WIB

Resep kana aglonéma téh. Resep ku harérang daunna, warnana, aurana anu matak hégar kana manah.

Bandung Baheula - Bandungan, Aglonéma Haturan Néng Nina, Carpon Sunda,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,Bandungan,Carita pondok
lainnya
dewanpers