web analytics
  

tag: Sastra Sunda

SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?

Bandungan Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:56 WIB

Lalaunan asih jero dada ngarangrangan. Waktuna urang kudu paturay, Kang Fahri. Najan kuring miharep aya rasa asih kuring...

Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?, Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Komala Sutha,Mangle,Sunda Midang,Bandungan

Nu Hariwang di Cieunteung

Bandungan Senin, 11 Januari 2021 | 16:11 WIB

Nepi ka peuting hujan teu eureun. Hapé krang kring. Cai geus asup ka imah.

Bandung Baheula - Bandungan, Nu Hariwang di Cieunteung, Fiksimini Sunda,fiksimini,Sastra Sunda,Carpon Sunda

Pasundan Tempat Bumetah

Bandungan Sabtu, 9 Januari 2021 | 08:21 WIB

“Abdi betah di Pasundan, lemah cai pangharepan, bali geusan pangbalikan. Di dieu abdi duaan, tinemu bagjana cinta.”

Bandung Baheula - Bandungan, Pasundan Tempat Bumetah, Carpon Sunda,Cerita Pendek,Cerita pendek bahasa Sunda,Keindahan Pasundan,Bandungan,Atraksi Seni dan Budaya,Sastra Sunda,Carpon Ai Wawang,Pasundan

Samoja nu Maluguran

Bandungan Sabtu, 26 Desember 2020 | 08:30 WIB

Ngadéngé kuring nyarita kitu, Um Frans ngahuleng, teu némbalan sakemék-kemék acan. Anjeunna nyaketan ka kuring teras nga...

Bandung Baheula - Bandungan, Samoja nu Maluguran, Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Bandungan,Carita pondok,Fiksi basa Sunda

Carita-Carita ti Panglawungan

Bandungan Kamis, 24 Desember 2020 | 22:25 WIB

Sacara takhasus mah peupeujeuh ka sakumna anggota P-13 sangkan teu reureuh nikreuh nulis jeung maca ngabuahkeun karya sa...

Bandung Baheula - Bandungan, Carita-Carita ti Panglawungan, Carpon Sunda,Resensi Buku,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,sastra sebagai inspirasi,Aam Amilia,Jalan Soranganeun

Nyimas Nawangbéntang

Bandungan Sabtu, 19 Desember 2020 | 04:48 WIB

Odah ahirna nyatujuan basa kuring bébéja rék lunta heula ka sisi kota.

Bandung Baheula - Bandungan, Nyimas Nawangbéntang, Carpon Sunda,carpon,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,Fiksimini Sunda,Bandungan

Dongéng Sunda: Kuli Nanggung nu Soléh

Bandungan Selasa, 15 Desember 2020 | 11:42 WIB

Juragan pindang hanjakaleun henteu kungsi ménta dipangdu’akeun

Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Sunda: Kuli Nanggung nu Soléh, Dongeng Sunda,Carpon Sunda,fiksimini,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda

Aglonéma Haturan Néng Nina

Bandungan Sabtu, 12 Desember 2020 | 12:37 WIB

Resep kana aglonéma téh. Resep ku harérang daunna, warnana, aurana anu matak hégar kana manah.

Bandung Baheula - Bandungan, Aglonéma Haturan Néng Nina, Carpon Sunda,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,Bandungan,Carita pondok

Badminton

Bandungan Selasa, 8 Desember 2020 | 13:30 WIB

Kang Marwan kaluar ti kamar. “Mah, tos disiapkeun rakétna?”

Bandung Baheula - Bandungan, Badminton, fiksimini,Fiksimini Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda

Emih Goréng Panineungan

Bandungan Sabtu, 5 Desember 2020 | 07:07 WIB

Misting dibuka. Bréh, emih goréng ditumpangan endog ceplok. Dipapaés ku siksik tomat jeung bonténg.

Bandung Baheula - Bandungan, Emih Goréng Panineungan, Carpon Sunda,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,Bandungan,Carita pondok

Tangkal Limus Nu Tatangga

Bandungan Sabtu, 28 November 2020 | 12:00 WIB

UNGGAL muka hordèng jandèla kamar, nu pangheulana katingali tèh tangkal limus éta. Enya, tangkal limus nu tatangga

Bandung Baheula - Bandungan, Tangkal Limus Nu Tatangga, Carpon Sunda,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,Bandungan

Buku

Bandungan Selasa, 24 November 2020 | 13:42 WIB

Ka mamana kuring sok mawa buku.

Bandung Baheula - Bandungan, Buku, buku,fiksimini,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda

Carpon keur Rangga

Bandungan Sabtu, 21 November 2020 | 06:44 WIB

Manéhna gé lain ukur aya dina sajudul carpon, tapi mangpirang-pirang carpon nu baris dikotrét ku kuring.

Bandung Baheula - Bandungan, Carpon keur Rangga, Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda

Basa Hujan Ngagebrét

Bandungan Minggu, 15 November 2020 | 18:43 WIB

Keur mah kolot, goréng patut, didéngékeun téh éta tukang roti ngecebrek jeung pikasebeleun

Bandung Baheula - Bandungan, Basa Hujan Ngagebrét, Fikmin Sunda,Seni dan Budaya,Sastra Sunda,Bandungan

DOROKDOK ENOK

Bandungan Sabtu, 14 November 2020 | 07:52 WIB

Seléting kantongna dibuka. Lalaunan nyokot amplop, anu ngahiji jeung duit récéh ladang dagangannana.

Bandung Baheula - Bandungan, DOROKDOK ENOK, Carpon Sunda,Sastra Sunda,Sastra dan Seni Sunda,Bandungan
lainnya
dewanpers