web analytics
  

Dua Kaulinan Barudak Jaman Baheula: Pérépét Jéngkol jeung Sasalimpetan

Selasa, 16 Februari 2021 11:06 WIB Komala Sutha
Bandung Baheula - Bandungan, Dua Kaulinan Barudak Jaman Baheula: Pérépét Jéngkol jeung Sasalimpetan, Permainan Tradisional,permainan tradisional sunda,permainan tradisional di rumah,Perepet jengkol,Sasalimpetan,Permainan anak tradisional Sunda

Permainan tradisional Pérépét Jéngkol (Wikipedia)

1
Pérépét Jéngkol

“Urang ulin pérépét jéngkol, yu?” Fadil ngagentraan babaturanna nu keur ngawarangkong teu jauh ti kantin sakola. Aidi, Dédén, Fahad jeung Rido.

            “Hayu!” Dédén ngabalakan bari jung cengkat tina bangku. Dituturkeun ku nu séjén. Laleumpang ka buruan sakola. Meujeuhna ramé kawantu keur waktuna istirahat.

            Limaan ngariung, tuluy nukang. Laju suku sabeulah nu kénca, diangkat, silih kaél. Geus karasa pageuh, nguriling nukang bari satengah jéngké.

            Pérépét jéngkol jajahéan

            Kadempét kohkol jéjérétéan

            Pérépét jéngkol jajahéan

            Kadempét kohkol jéjérétéan

            Limaan ngarawih bari jigrah. Batur sakelasna, sarua kelas lima, nyalampeurkeun. Boh budak lalaki boh budak awéwé. Révan, Arya, Ilham, Raga jeung Burhan nurutan. Limaan ulin pérépét jéngkol. Budak awéwéna embung éléh. Dévani, Bilqis, Aulia, Hilma jeung Suci. Nyieun greup ogé. Komo barudak awéwé mah ngawihna mani tarik. Nepi ka kelas opat nu keur ulin lulumpatan gé areureun, milu ngabandungan. Di buruan sakola, nepi lima greup barudak ulin nu sarua. Pérépét Jéngkol. Nu lalajo milu ngawih.

            Pérépét jéngkol jajahéan

            Kadempét kohkol jéjérétéan

            Barudak nambahan nu lalajo. Di buruan sakola ramé. Sakalian moyan, saur Bu Guru Rina tabuh sakitu aya kénéh sinar ultraviolet, pikeun nyingkahan kakurangan vitamin D. Méh kuat tulang jeung gigi. Katambah deuih resep lalajo nu arulin pérépét jéngkol. Kaparengan poé Kemis, waktuna Nyunda. Barudak lalaki maraké pangsi hideung, sirahna diiket. Atuh nu awéwé dibaraju kaluhuranna kabaya kahandapanna maksi tapi laluasa da bisa ngangkat sabeulah sukuna katukang tur dikaélkeun kana suku babaturanna.

            Ti kajauhan, guru-guru barungah nempo barudak jaligrah di buruan. Di tepas-tepas hareupeun rohang kelas, barudak kelas tilu jeung genep katajieun, ngagerendeng milu ngawih bari biwirna imut. Milu bungah. Milu resep.

sasalimpetan.jpg" />
sasalimpetan (istimewa)

 

2
Sasalimpetan

“Bu… hoyong ameng nu saur Ibu téa ning!” Suci nyeuleungkeung ti bangku pengker.

            “Nu mana?” Bu Guru naros.

            “Nu Ibu jangji minggon kamari téa…” Najma ngajéntrékeun. Bu Guru ngahuleng sakedapan. Nembé émut. Anjeunna badé ngajakan barudak ameng di buruan sakola ari Kemis. Kaulinan barudak kapungkur. Laju Bu Guru ngajéntrékeun yén kapungkur mah teu aya kaulinan sapertos ayeuna. Vidéo Game, Playstation, game internet sareng rupaning aplikasi dina HP.

            “Naon atuh kaamengan barudak kapungkur?’ Déwi naros.

            “Nuju jaman Ibu alit…” Bu Guru ngécéskeun. Aya sondah, sorodot gaplok, kelenang-kelening, ucing bancakan, rerebonan, pepesingan, pérépét jéngkol sareng sasalimpetan.

            “Sasampiletan?” Fadil kerung. Asa nembé ngadangu.

            “Sa-sa-lim-pe-tan. Sanés sasampiletan,” Bu Guru negeskeun. Atuh ger barudak nyeungseurikeun. Bu Guru kéom.

            “Nu kumaha Bu sasalimpetan téh?” Ibnu naros.

            “Hoyong, Bu!” Suci nyeuleungkeung deui.

            “Hoyoooong!” Nayla alim kawon. Nu sanés réang. Barudak surak waktos Bu Guru ngajak ka buruan. Laju Bu Guru metakeun. Saurang pananganna nyepeng kana tihang atanapi tangkal sukun. Teras panangan sapalihna pacepeng-cepeng sareng panangan réncangna. Kitu wé teras. Tapi kedah bari ngawihkeun ‘Sasalimpetan’.

            “Cobi ayeuna sapuluh urang heula, nya?” saur Bu Guru ngomando. Sadayana pahibut hoyong papayun-payun. Bu Guru nyuit. Laju ngatur. Murangkalih istri heula. Déwi, Suci, Nayla, Rivi, Sabila, Dinda, Keyla, Bilqis, Aulia, Ilmi sareng Dévani. Sawelas ning.

            “Hoyong sareng Bu Guru heula, pan can tiasa!” Suci rada ngarenghik. Bu Guru bagéan nyepeng kana tangkal sukun. Panangan sapalihna nyepeng dampal panangan Suci. Suci nyepeng panangan Dévani, Dévani ka Déwi, Déwi ka Nayla, Nayla ka Bilqis, teras pacepeng-cepeng, nu panungtung Adinda. Bu Guru gé nyontoan heula kawihna nu langsung ditarurutan ku barudak. Langsung tariasa ngawihna.

            “Sok urang kawitan!” Bu Guru ngomando deui. “Sadayana ngawih!”

            Sasalimpetan jajahan aya nu panjang huy huy

            Sasalimpetan jajahan aya nu panjang huy huy

            Sasalimpetan jajahan aya nu panjang huy huy

            Suci lebet bari rada dongko ka handapeun panangan Bu Guru nu nyepeng kana tangkal sukun. Teras Dévani lebet ka handapeun panangan Suci. Sami rada dongko. Déwi ka handap panangan Dévani, sadayana sapertos kitu. Dugi ka nu panungtung, Adinda ka handapeun panangan Bilqis. Tos kitu, panangan Adinda ngarawél panangan Bu Guru nu leupas tina tangkal sukun. Pacepeng-cepeng bari teras ngawih teu kéngéng lirén.

            Waktos panangan bu Guru sareng panangan Adinda pacepeng-cepeng, dina nyebat ‘huy huy’, sadayana kedah ngarajleng. Atuh barudak surak.

            Sasalimpetan jajahan aya nu panjang huy huy

            Murangkalih nu teu acan kabagéan sasalimpetan, hoyong papayun-payun ngajaran. Nu atos gé hoyong deui. Meni resep. Meni éjrod,sarurak dugika bél istirahat disada. Barudak ti kelas sanés nyalampeurkeun ka buruan. Haroyong nyobian. Malih ngiring ngawih.

            Sasalimpetan jajahan aya nu panjang huy huy!

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Sastra Sunda: PASIR DUKUH

Bandungan Sabtu, 6 Maret 2021 | 06:31 WIB

Baréto keur budak mah remen diabringkeun ka para uwa, tepi ka aleut-aleutan mapay tanjakan Pasir Dukuh.

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PASIR DUKUH, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda

Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna

Bandungan Jumat, 5 Maret 2021 | 16:23 WIB

Sanajan ngaranna samboja, euweuh gantar kakaitan jeung tangkal samboja nu sok loba di kuburan.

Bandung Baheula - Bandungan, Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna, tanaman kamboja jepang,merawat kamboja jepang,jenis kamboja jepang,bunga kamboja jepang

Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung

Bandungan Kamis, 4 Maret 2021 | 12:26 WIB

Kusabab pamandanganna alus, Viaduk ieu dijadikeun salah sahiji tempat syuting sinétron “Preman Pensiun”.

Bandung Baheula - Bandungan, Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung, sejarah jalan viaduct bandung,sejarah nama jalan viaduct bandung,kisah jalan viaduct bandung,jalan viaduk Bandung,jalan viaduk

Nini Antéh jeung Sangu Sésa

Bandungan Rabu, 3 Maret 2021 | 13:03 WIB

Digantungkeun isuk-isuk, beurang aya kénéh. Magrib ngagantung kénéh. Tapi, isukna geus teu aya. Hartina dicokotna peutin...

Bandung Baheula - Bandungan, Nini Antéh jeung Sangu Sésa , Fiksimini Sunda,Nini Anteh di bulan,Bulan Purnama,Sastra Sunda,seni budaya sunda

Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya

Bandungan Selasa, 2 Maret 2021 | 16:07 WIB

Lamun diukur ku taun, kajayaan Dinasti Sunarya geus lumangsung kira-kira 3/4 abad.

Bandung Baheula - Bandungan, Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya, Wayang Golek,Sejarah wayang golek,Dalang Wayang Golek,Dinasti dalang Sunarya,Dalang Sunarya,Asep Sunandar Sunarya

Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana

Bandungan Senin, 1 Maret 2021 | 14:52 WIB

Ratna ngarékayasa kajadian éta saolah-olah geus aya rampok ka imah dununganna.

Bandung Baheula - Bandungan, Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana, ART bunuh majikannya,Pembunuhan di Buahbatu,Tersangka rekayasa seolah ada perampokan,Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya

Misteri Sripanggung

Bandungan Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:35 WIB

Ti dieu kakara nyaynyayan. Yén bisa jadi nu sok ngajungjujurigan mah sripanggung nu heubeul. Nyi Suminar mah leungitna c...

Bandung Baheula - Bandungan, Misteri Sripanggung, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Aan Merdeka Permana

Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1...

Bandungan Jumat, 26 Februari 2021 | 15:20 WIB

Dina Galery Flora nu luasna 800 meter persegi ieu aya rébuan jenis koléksi tanaman hias sultan.

Bandung Baheula - Bandungan, Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1 Miliar, Janda Bolong,harga janda bolong,Tanaman Hias,Dusun Bambu,Dusun Bambu lembang,Monstéra Obliqua,Galery Flora Dusun Bambu
dewanpers