web analytics
  

Paribasa Sunda Lokal Jenius Budaya Sunda

Selasa, 29 Desember 2020 12:32 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Paribasa Sunda Lokal Jenius Budaya Sunda, Refleksi kebudayaan Yudi Latif,Paribasa basa Sunda,Babasan basa Sunda,Eni Sumarni,Jenius loka Sunda,Kongres Sunda,Panitia Kongres Sunda

Yudi Latif (dudung ridwan/ayobandung)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Ceuk Yudi Latif--tingali Ayobandung.com, 28/12/2020 “Refleksi Kebangsaan Yudi Latif: Indonesia Itu Rumah Besar yang Ditopang oleh Banyak Kaki”--budaya Indonésa téh moal leupas tina budaya nu sumebar di tiap daérah. Malahan, budaya Idonésa téh “ditopang” ku budaya suku-suku di daérah. Tiap daérah miboga jenius-jenius lokal nu nyongcolang.

Jadi, pikeun ngamajukeun budaya nasional tong ningali ka Barat wungkul. Tingali ogé budaya lokal. Lamun teu ngamumulé budaya lokal, ceuk Yudi, bakal kaséréd ku arus globalisasi. Umpamana, film-film Hollywood minuhan bioskop-bioskop di urang. McDonald nyeréd pasar-pasar tradisional.

Sabalikna, lamun ngamumulé budaya lokal, justru urang bisa malikkeun arus globalisasi. Umpamana Bollywood nu nyéréd film-film Hollywood. Ogé film-film Kungfu. Drama Korea ogé bisa dunia jadi “demam-harengheng”.

Sabenerna, ceuk Yudi Latif, urang ogé boga lokal jenius. Paribasa “bobot, bébét, bibit” éta téh lain saukur takhayul, tapi luyu jeung genétika dina ilmu biologi. Atawa babasan “gotong royong”. Di Indonésa, gotong royong téh nyéta cara gawé babarengan nu éféktif jang ngaréngsékeun hiji pagawéan.

Définisi budaya ceuk Edgar Scheine nyéta, “Gawé babarengan nu sababaraha kali ku cara gawé kitu téh kabuktian éféktif dina ngaréngsékeun pagawéan. Malah, alatan geus kabuktian ékéktif, dianggap euweuh deui cara lain.” Gotong royong jeung Subak di Bali éta téh jenius lokal.

Samentara Anggota DPD Wakil Jabar, Dra. Hj. Eni Sumarni, M.Kes. luyu jeung Yudi Latif yén jati diri Indonési diwangun ku “karakter building” daérahna sorangan. Tiap daérah miboga karakter buildingna sorangan.

“Urang Sunda boga paribasa: ‘Cageur Bageur Pinter’, ‘Répéh Rapih Kerta Raharja’, ‘Kukuh kana Jangji’, ‘Leber Wawanén’, ‘Medangkeun Kamulyaan’, jeung réa-réa deui,” ceuk Eni.

Tapi, ceuk Yudi Latif, budaya lokal nu kudu dimumulé mah nyaéta budaya nu matak ngamajukeun jeung ningkatkeun kualitas budaya, persatuan, jeung kaadaban nasional. Nu matak ngaruksak kabudayaan nasional mah, tong dimumulé. “Nu alus, cokot. Nu goréng, antep,” ceuk Yudi.

Di handap ieu sababaraha paribasa atawa babasan basa Sunda nu ceuk Redaksi Ayobandung.com hadé:.

Amis budi = hadé paroman

Béja mah béjé = béja ulah waka dipercaya

Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok = sauyunan, ngariung babarengan

Bodo aléwoh = bodo tapi daék tatanya

Buruk-buruk papan jati = hadé goréng dulur sorangan

Cageur bageur pinter = séhat; baik, bener, cerdas

Dibéjérbéaskeun = dijéntrékeun, diécéskeun

Dug hulu pét nyawa = usaha satékah polah

Hadé gogog hadé tagog = jalma sopan

Halodo sataun lantis ku hujan sapoé = kahadéan mangtaun-taun leungit ku kagoréngan sakali

Hampang birit = daékan kana gawé

Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak = sauyunan

Kukuh kana jngji: satia kana jangji

Kulak canggeum = milik nu geus dtangtukeun ku Gusti Alloh

Lalaki langit, lalanang jagat = gagah perkasa

Landung kandungan laér aisan = gedé tinimbangan

Lébér wawanén:  gedé kawani.

Legok tapak genténg kadék = loba pangalaman

Leuleus awak = daékan

Leuleus jeujeur liat tali = gedé tinimbangan

Leutik ringkang gedé bugang = manusa awakna leutik jiwana gedé

Leutik-leutik ngagalitik = awakna leutik tapi gedé kawani

Medangkeun kamulyaan: nyebarkeun kahadéan

Miyuni kembang = loba nu mikaresep

Neté tarajé nincak hambalan = tartib mapay ti handap

Paanteur-anteur julang = silih anteurkeun

Panjang léngkah = jauh panyabaanana; loba pangalamanana

Repeh rapih kerta raharja = aman, tentrem, tertib, bersih, séhat, asri; sejahtera lahir batin, adil.

Saciduh metu saucap nyata = sakti, ucapannana tara nyalahan

Téng manuk téng, anak merak kukuncungan = kalakuan kolot nurun ka anakna

Teu gedag bulu salambar = taya kasieun

Titip diri sangsang badan = mihapékeun maneh

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

K - Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (3--Ha...

Bandungan Minggu, 24 Januari 2021 | 13:45 WIB

Paribasa biasana rada panjang. Leuwih ti dua kecap. Sedengkeun babasan mah pondok, biasana ngan dua kecap.

Bandung Baheula - Bandungan, K - Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (3--Habis), Paribasa basa Sunda,Paribasa Sunda,Paribasa,Babasan basa Sunda,Babasan Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda

SASTRA SUNDA: Nu Asih Kapegat Pati

Bandungan Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:35 WIB

Kuring bati olohok asa teu percaya kana téténjoan. Asa tacan kungsi kawénéhan aya awéwé nu ngadon milu mandi. Keur mah t...

Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Nu Asih Kapegat Pati, Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Carita pondok Sunda,Bandungan

C-J Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (2)

Bandungan Jumat, 22 Januari 2021 | 15:03 WIB

Paribasa biasana rada panjang. Leuwih ti dua kecap. Sedengkeun babasan mah pondok, biasana ngan dua kecap.

Bandung Baheula - Bandungan, C-J Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (2), paribasa bahasa Sunda,Paribasa Sunda,Babasan basa Sunda,Babasan Sunda,Paribasa basa Sunda

A-B Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (1)

Bandungan Kamis, 21 Januari 2021 | 14:37 WIB

Paribasa biasana rada panjang. Leuwih ti dua kecap. Sedengkeun babasan mah pondok, biasana ngan dua kecap.

Bandung Baheula - Bandungan, A-B Paribasa jeung Babasan Sunda. Hartina dina Bahasa Indonesia (1), Paribasa Sunda,Babasan Sunda,Peribahasa bahasa Sunda,Bahasa Sunda,Sastra Sunda

Aipda Dani: “Kaurugan Taneuh, Ampir Dua Jam Teu Bisa Napas”

Bandungan Selasa, 19 Januari 2021 | 14:21 WIB

Aipda Dani Ramdani Hidayat, anggota Babinkamtibmas Desa Cihanjuang, mangrupakeun hiji korban taneuh urug nu salamet.

Bandung Baheula - Bandungan, Aipda Dani: “Kaurugan Taneuh, Ampir Dua Jam Teu Bisa Napas”, korban longsor Sumedang,Longsor Cimanggung Sumedang,Evakuasi Korban Longsor Cimanggung,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) longsor Cimanggung,Aipda Dani Ramdani Hidayat,2 Jam Tertimbun, Begini Kesaksian Korban Hidup Longsor Cimanggung Sumedang

Kadaharan Asli Sunda nu Dijieun tina Sampeu Khas Bandung

Bandungan Senin, 18 Januari 2021 | 15:46 WIB

Geuning, sampeu ogé ngandung karbohidrat anu tinggi. Jadi, teu anéh mun loba kadaharan nu dijeun tina sampeu.

Bandung Baheula - Bandungan, Kadaharan Asli Sunda nu Dijieun tina Sampeu Khas Bandung, makanan khas Sunda singkong,makanan khas Sunda Bandung,Kadaharan asli Sunda tina Sampeu,Comro,Misro,Kripik singkong,putri noong,Sampeu,Peuyeum Bandung

SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?

Bandungan Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:56 WIB

Lalaunan asih jero dada ngarangrangan. Waktuna urang kudu paturay, Kang Fahri. Najan kuring miharep aya rasa asih kuring...

Bandung Baheula - Bandungan, SASTRA SUNDA: Ka Saha atuh Nitipkeun Asih?, Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Sastra Sunda,seni dan budaya sunda,Komala Sutha,Mangle,Sunda Midang,Bandungan

Aplodan Pamungkas Pramugari Oke Dhurrotul Jannah

Bandungan Jumat, 15 Januari 2021 | 13:10 WIB

Panggih jeung Oke basa dina maleman taun baru. Oke pamit rék ngemban tugas jadi pramugari di Jakarta.

Bandung Baheula - Bandungan, Aplodan Pamungkas Pramugari Oke Dhurrotul Jannah, Oke Dhurrotul Jannah,pramugari Oke Dhurrotul Jannah,Sriwijaya Air SJ 182 Jatuh,Pulau Lancang Kepulauan Seribu,Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak,Sriwijaya Air Hilang Kontak,Parongpong Bandung Barat

artikel terkait

dewanpers