web analytics
  

Carita-Carita ti Panglawungan

Kamis, 24 Desember 2020 22:25 WIB Emha Ubaidillah
Bandung Baheula - Bandungan, Carita-Carita ti Panglawungan, Carpon Sunda,Resensi Buku,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,sastra sebagai inspirasi,Aam Amilia,Jalan Soranganeun

Jalan Soranganeun, buku antologi carpon Sunda. (istimewa)

HARITA, taun 2013 ngadegna Panglawungan 13 téh. Dikokojoan ku pangarang kahot Ibu Aam Amilia. Panglawungan 13 ngalanglang jagat kasusastraan Sunda ti saprak harita tug nepi ka kiwari. Ayeuna umurna geus nincak dalapan taun. Karya-karya anggotana geus sumebar di unggal media citak jeung media daring.

Dina taun kadalapan ieu, Panglawungan 13--anu mindeng disebut P-13--medalkeun buku antologi carita pondok deui. Buku nu dibéré ngaran Jalan Sorangeun téh midangkeun 23 carita pondok yasana anggota P-13. Dimimitain ku karya Ati Amiati nu judulna “Saukur Hiji Catetan”, dipungkas ku karya Reni Tania Nurmala nu judulna “Midulur Aya Mangsana”.

Aam Amilia dina méré ngaran kana buku nu kandelna 157 kaca téh lain taya makna, tapi mibanda harti nu jero. Sacara takhasus mah peupeujeuh ka sakumna anggota P-13 sangkan teu reureuh nikreuh nulis jeung maca ngabuahkeun karya sastra.

Dina nyikalan buku antologi karya anggotana, P-13 medalkeun Angin Tepiswiring taun 2015. Nu kadua, Lain Sandiwara taun 2017. Disusul ku nu katilu, Keretas Bodas, taun 2019. Nu kaopat, Jalan Sorangeun taun 2020. Mun dititénan méh selang waktu dua taun sakali Panglawungan 13 medalkeun buku. Ngan nu kaopat ayeuna ukur selang sataun.

Rupa-rupa carita nu dipedar dina éta antologi. Jejer nu dicokot ogé henteu ukur sarupa.

Aya pasualan sasalad nu kiwari keur kaalaman ku saalam dunya. Ieu carita diguar ku Sofyan L Munawar. Sofyan nyokot hiji carita ngaliwatan tehnik fabel. Nyaritakeun kumaha manuk galejra jeung japati ngalalajoanan dunya nu keur geunjleung ku sasalad.

Jejer anyar ngeunaan kuliner nu dipopulérkan ku chef dicarponkeun ku Barkatun Nisa. Gaya nulisna nenggang ti nu lian. Nisa ngangkat darajat pasakan Sunda, hal nu kakara kaungkap yén dina dunya kuliner gé aya intrik. Ku Nisa digambarkeun sacara gamblang. Misina awéwé dulang tinandé geus lawas ditaringgalkeun. Kalawan gagah tokoh Aghnia mancang. Nisa ngaguar naha chef umumna lalaki, horéng sacara psikologi awéwé mah épés méér, moal kuat narima  kiritik.

Dian Wulan nyokot jejer carita nu geus lawas tara kacaritakeun deui, nyaéta ngeunaan transmigrasi. Sanajan geus jarang kacaturkeun, balukar tina transmigrasi téh aya kénéh. Karasa dina ieu carpon kumaha hiji bapa nu leungiteun anakna. Dian Wulan geus hasil ngagambarkeun kasono nu jadi bapa ukur ngagunakeun media potrét. Sanajan kitu, dina ieu carita ngandung carita nu panjang. Flashbackna diapey henteu ngambay, tapi jelas yén keur nyoréang ka baheula.

Carpon Tuti Heryati nyaritakeun indung nu pilih kasih. Tuti dina ngagambarkeunana éstuning lemes, taya kecap resag. Diwangun ku dialog antara indung jeung anak, tapi carita jadi maju ditambahan flashback saeutik.

Jejer nu langka ditulis padahal loba nu ngalaman,  ku Eryandi diangkat kana carpon. Masalah pipisahan kolot nu akibatna bingung ka anak. Eryandi anteb ngagambarkeun situasi haté hiji anak nu nyaah ka indung jeung ka bapa. Kanyaah nu sarua gedéna. Komposisi carita saimbang, jadi kagambar sagala rupana.

Lian ti nu disebutkeun bieu, loba kénéh carpon dina éta antologi nu bakal karasa ngalegena macana.

Ceuk Aam Amilia, dina ieu buku teu maké biodata deui, bawirasa umumna geus dipiwanoh ku pamaca. Lamun angger ditulis entraganana, pédah aya harepan sangkan saréréa angger miéling titimangsa ngahiji dina ieu kumpulan. Disebut entragan sotéh lain diajén tina hasil tulisan atawa umur nu nulis, tapi sangkan katara tumuwuhan ieu panglawungan téh dina kuantitas henteu mandeg.

Aam Amilia ngajéntrékeun minangka contona, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, sanajan tos senior pisan dina widang nulis sastra, lebetna ka Panglawungan 13 mah henteu ti munggaran ngadeg. Kitu deui Agus R Munggaran. Anjeunna gé lain anyar-anyar jadi penulis, tapi da ngagabung ka Panglawungan 13 kakara taun ieu. Jadi, kaasupna kana entragan katilu. Pikabungaheun katambahan ku dua nonoman anu kakara rék meleték, jadi angkatan kaopat.

Sakumaha kasabit tadi, yén buku Jalan Sorangeun disusun dumasar entragan gabung anggotana ka Panglawungan 13, nyaéta:

Entragan kahiji:

“Saukur Catetan” karya Ati Amiati. “Baturan Apa Lebaran”, karya Tety S Nataprawira. “Inggis Batan Maut Hinis”, karya Emha Ubaidillah. “Di Handapeun Tangkal Weeping Willow”, karya Nyi Roro. “Anu Nyésa Dina Haté”, karya Ida Haka. “Lir Cikahuripan”, karya Ecep Yuli Sukmara. “Asistén Rumah Tangga”, karya MT. Risono. “Ngaran Kuring Aghnia,” karya Barkatun Nisa.

Entragan kadua:

“Geulang Lilit”, karya Yooke Tjuparmah S Komaruddin. “Béja nu Kabawa Angin”, karya Dian Wulan. “Lembar Kalénder Pamungkas”, karya Ajat Sudrajat. “Langit Lénglang Mekelan Kalewang”, karya Sofyan L Munawar. “Nu Nyangsaya na Gedong Karéta”, karya Iwan M Ridwan.

Entragan katilu:

“Anu Ngejat Tina Jangji”, karya Rin Riani. “Tetengger”, karya Zaenal Wahyu. “Sampayan Harepan”, karya Evie Sulastri. “Sajatining Asih”, karya Yadi Karyadipura.” Asih Lingsir di Basisir”, karya Dedeh Ati Soeciati. “Ayun Ambing”, karya Tuti Heryati. “Basa Wisuda”, karya Eryandi Dahlan. “Bandéra Lalayu Sekar”, karya Agus R Munggaran.

Entragan kaopat:

“Kalakay Tresna”, karya Walid Muhammad Taufik. “Midulur Aya Mangsana”, karya Reni Tania Nurmala.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Sastra Sunda: PASIR DUKUH

Bandungan Sabtu, 6 Maret 2021 | 06:31 WIB

Baréto keur budak mah remen diabringkeun ka para uwa, tepi ka aleut-aleutan mapay tanjakan Pasir Dukuh.

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PASIR DUKUH, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda

Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna

Bandungan Jumat, 5 Maret 2021 | 16:23 WIB

Sanajan ngaranna samboja, euweuh gantar kakaitan jeung tangkal samboja nu sok loba di kuburan.

Bandung Baheula - Bandungan, Samboja Jepang, si Béké Lucu, Éndah Kembangna, tanaman kamboja jepang,merawat kamboja jepang,jenis kamboja jepang,bunga kamboja jepang

Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung

Bandungan Kamis, 4 Maret 2021 | 12:26 WIB

Kusabab pamandanganna alus, Viaduk ieu dijadikeun salah sahiji tempat syuting sinétron “Preman Pensiun”.

Bandung Baheula - Bandungan, Ngadagoan Karéta Léwat di Viaduk Bandung, sejarah jalan viaduct bandung,sejarah nama jalan viaduct bandung,kisah jalan viaduct bandung,jalan viaduk Bandung,jalan viaduk

Nini Antéh jeung Sangu Sésa

Bandungan Rabu, 3 Maret 2021 | 13:03 WIB

Digantungkeun isuk-isuk, beurang aya kénéh. Magrib ngagantung kénéh. Tapi, isukna geus teu aya. Hartina dicokotna peutin...

Bandung Baheula - Bandungan, Nini Antéh jeung Sangu Sésa , Fiksimini Sunda,Nini Anteh di bulan,Bulan Purnama,Sastra Sunda,seni budaya sunda

Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya

Bandungan Selasa, 2 Maret 2021 | 16:07 WIB

Lamun diukur ku taun, kajayaan Dinasti Sunarya geus lumangsung kira-kira 3/4 abad.

Bandung Baheula - Bandungan, Dalang Wayang Golék Saméméh “Dinasti" Dalang Sunarya, Wayang Golek,Sejarah wayang golek,Dalang Wayang Golek,Dinasti dalang Sunarya,Dalang Sunarya,Asep Sunandar Sunarya

Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana

Bandungan Senin, 1 Maret 2021 | 14:52 WIB

Ratna ngarékayasa kajadian éta saolah-olah geus aya rampok ka imah dununganna.

Bandung Baheula - Bandungan, Nyeri Haté sok Dibanding-banding waé, ART Mergasa Dunungannana, ART bunuh majikannya,Pembunuhan di Buahbatu,Tersangka rekayasa seolah ada perampokan,Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya

Misteri Sripanggung

Bandungan Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:35 WIB

Ti dieu kakara nyaynyayan. Yén bisa jadi nu sok ngajungjujurigan mah sripanggung nu heubeul. Nyi Suminar mah leungitna c...

Bandung Baheula - Bandungan, Misteri Sripanggung, Sastra Sunda,Bahasa dan Sastra Sunda,Cerita pendek Sunda,Carpon Sunda,Bandungan,seni dan budaya sunda,Aan Merdeka Permana

Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1...

Bandungan Jumat, 26 Februari 2021 | 15:20 WIB

Dina Galery Flora nu luasna 800 meter persegi ieu aya rébuan jenis koléksi tanaman hias sultan.

Bandung Baheula - Bandungan, Dusun Bambu Ngoléksi Janda Bolong (Monstera Obliqua). Hargana Ampir 1 Miliar, Janda Bolong,harga janda bolong,Tanaman Hias,Dusun Bambu,Dusun Bambu lembang,Monstéra Obliqua,Galery Flora Dusun Bambu
dewanpers