web analytics
  

Carita-Carita ti Panglawungan

Kamis, 24 Desember 2020 22:25 WIB Emha Ubaidillah
Bandung Baheula - Bandungan, Carita-Carita ti Panglawungan, Carpon Sunda,Resensi Buku,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda,sastra sebagai inspirasi,Aam Amilia,Jalan Soranganeun

Jalan Soranganeun, buku antologi carpon Sunda. (istimewa)

HARITA, taun 2013 ngadegna Panglawungan 13 téh. Dikokojoan ku pangarang kahot Ibu Aam Amilia. Panglawungan 13 ngalanglang jagat kasusastraan Sunda ti saprak harita tug nepi ka kiwari. Ayeuna umurna geus nincak dalapan taun. Karya-karya anggotana geus sumebar di unggal media citak jeung media daring.

Dina taun kadalapan ieu, Panglawungan 13--anu mindeng disebut P-13--medalkeun buku antologi carita pondok deui. Buku nu dibéré ngaran Jalan Sorangeun téh midangkeun 23 carita pondok yasana anggota P-13. Dimimitain ku karya Ati Amiati nu judulna “Saukur Hiji Catetan”, dipungkas ku karya Reni Tania Nurmala nu judulna “Midulur Aya Mangsana”.

Aam Amilia dina méré ngaran kana buku nu kandelna 157 kaca téh lain taya makna, tapi mibanda harti nu jero. Sacara takhasus mah peupeujeuh ka sakumna anggota P-13 sangkan teu reureuh nikreuh nulis jeung maca ngabuahkeun karya sastra.

Dina nyikalan buku antologi karya anggotana, P-13 medalkeun Angin Tepiswiring taun 2015. Nu kadua, Lain Sandiwara taun 2017. Disusul ku nu katilu, Keretas Bodas, taun 2019. Nu kaopat, Jalan Sorangeun taun 2020. Mun dititénan méh selang waktu dua taun sakali Panglawungan 13 medalkeun buku. Ngan nu kaopat ayeuna ukur selang sataun.

Rupa-rupa carita nu dipedar dina éta antologi. Jejer nu dicokot ogé henteu ukur sarupa.

Aya pasualan sasalad nu kiwari keur kaalaman ku saalam dunya. Ieu carita diguar ku Sofyan L Munawar. Sofyan nyokot hiji carita ngaliwatan tehnik fabel. Nyaritakeun kumaha manuk galejra jeung japati ngalalajoanan dunya nu keur geunjleung ku sasalad.

Jejer anyar ngeunaan kuliner nu dipopulérkan ku chef dicarponkeun ku Barkatun Nisa. Gaya nulisna nenggang ti nu lian. Nisa ngangkat darajat pasakan Sunda, hal nu kakara kaungkap yén dina dunya kuliner gé aya intrik. Ku Nisa digambarkeun sacara gamblang. Misina awéwé dulang tinandé geus lawas ditaringgalkeun. Kalawan gagah tokoh Aghnia mancang. Nisa ngaguar naha chef umumna lalaki, horéng sacara psikologi awéwé mah épés méér, moal kuat narima  kiritik.

Dian Wulan nyokot jejer carita nu geus lawas tara kacaritakeun deui, nyaéta ngeunaan transmigrasi. Sanajan geus jarang kacaturkeun, balukar tina transmigrasi téh aya kénéh. Karasa dina ieu carpon kumaha hiji bapa nu leungiteun anakna. Dian Wulan geus hasil ngagambarkeun kasono nu jadi bapa ukur ngagunakeun media potrét. Sanajan kitu, dina ieu carita ngandung carita nu panjang. Flashbackna diapey henteu ngambay, tapi jelas yén keur nyoréang ka baheula.

Carpon Tuti Heryati nyaritakeun indung nu pilih kasih. Tuti dina ngagambarkeunana éstuning lemes, taya kecap resag. Diwangun ku dialog antara indung jeung anak, tapi carita jadi maju ditambahan flashback saeutik.

Jejer nu langka ditulis padahal loba nu ngalaman,  ku Eryandi diangkat kana carpon. Masalah pipisahan kolot nu akibatna bingung ka anak. Eryandi anteb ngagambarkeun situasi haté hiji anak nu nyaah ka indung jeung ka bapa. Kanyaah nu sarua gedéna. Komposisi carita saimbang, jadi kagambar sagala rupana.

Lian ti nu disebutkeun bieu, loba kénéh carpon dina éta antologi nu bakal karasa ngalegena macana.

Ceuk Aam Amilia, dina ieu buku teu maké biodata deui, bawirasa umumna geus dipiwanoh ku pamaca. Lamun angger ditulis entraganana, pédah aya harepan sangkan saréréa angger miéling titimangsa ngahiji dina ieu kumpulan. Disebut entragan sotéh lain diajén tina hasil tulisan atawa umur nu nulis, tapi sangkan katara tumuwuhan ieu panglawungan téh dina kuantitas henteu mandeg.

Aam Amilia ngajéntrékeun minangka contona, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, sanajan tos senior pisan dina widang nulis sastra, lebetna ka Panglawungan 13 mah henteu ti munggaran ngadeg. Kitu deui Agus R Munggaran. Anjeunna gé lain anyar-anyar jadi penulis, tapi da ngagabung ka Panglawungan 13 kakara taun ieu. Jadi, kaasupna kana entragan katilu. Pikabungaheun katambahan ku dua nonoman anu kakara rék meleték, jadi angkatan kaopat.

Sakumaha kasabit tadi, yén buku Jalan Sorangeun disusun dumasar entragan gabung anggotana ka Panglawungan 13, nyaéta:

Entragan kahiji:

“Saukur Catetan” karya Ati Amiati. “Baturan Apa Lebaran”, karya Tety S Nataprawira. “Inggis Batan Maut Hinis”, karya Emha Ubaidillah. “Di Handapeun Tangkal Weeping Willow”, karya Nyi Roro. “Anu Nyésa Dina Haté”, karya Ida Haka. “Lir Cikahuripan”, karya Ecep Yuli Sukmara. “Asistén Rumah Tangga”, karya MT. Risono. “Ngaran Kuring Aghnia,” karya Barkatun Nisa.

Entragan kadua:

“Geulang Lilit”, karya Yooke Tjuparmah S Komaruddin. “Béja nu Kabawa Angin”, karya Dian Wulan. “Lembar Kalénder Pamungkas”, karya Ajat Sudrajat. “Langit Lénglang Mekelan Kalewang”, karya Sofyan L Munawar. “Nu Nyangsaya na Gedong Karéta”, karya Iwan M Ridwan.

Entragan katilu:

“Anu Ngejat Tina Jangji”, karya Rin Riani. “Tetengger”, karya Zaenal Wahyu. “Sampayan Harepan”, karya Evie Sulastri. “Sajatining Asih”, karya Yadi Karyadipura.” Asih Lingsir di Basisir”, karya Dedeh Ati Soeciati. “Ayun Ambing”, karya Tuti Heryati. “Basa Wisuda”, karya Eryandi Dahlan. “Bandéra Lalayu Sekar”, karya Agus R Munggaran.

Entragan kaopat:

“Kalakay Tresna”, karya Walid Muhammad Taufik. “Midulur Aya Mangsana”, karya Reni Tania Nurmala.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Keremes, Katuangan Jadul nu Mimiti Langka

Bandungan Rabu, 23 Juni 2021 | 15:43 WIB

Tapi, aya wé nu keukeuh ngeureyeuh ngaproduksi katuangan nu dijieunna tina hui ieu.

Bandung Baheula - Bandungan, Keremes, Katuangan Jadul nu Mimiti Langka, keremes,Kremes,keremes makanan jadul,keremes makana khas sunda,kremes mulai langka

Nu Dijilbab Kayas

Bandungan Selasa, 22 Juni 2021 | 14:59 WIB

Ti harita, pleng, tepi ka ayeuna teu panggih. Boh jeung Elis. Boh jeung Wawan. Carita éta geus di-énd-keun. Disimpeun di...

Bandung Baheula - Bandungan, Nu Dijilbab Kayas, Fiksimini Sunda,Cerita Fiksi,fiksimini,fiksimini dudung ridwan,Sastra Sunda

Cerpen: SEGALA HAL PENTING DALAM INGATAN

Bandungan Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:31 WIB

Maafkan aku, Dorma. Sepertinya, aku takkan pernah sempat menceritakan segala hal penting dalam ingatanku ini kepadamu ka...

Bandung Baheula - Bandungan, Cerpen: SEGALA HAL PENTING DALAM INGATAN, Cerita Pendek,Bahasa dan Sastra Indonesia,cerpen,cerpen fitri manalu,cerita pendek fitri manalu,sastra indonesia,Sastra

Kukurilingan Néangan RS Kosong, Pasién Covid 19 Ahirna Maot di Jalan

Bandungan Jumat, 18 Juni 2021 | 14:15 WIB

Pasién Covid asal Lohbener maot di jalan sanggeus teu manggihan RS nu kosong.

Bandung Baheula - Bandungan, Kukurilingan Néangan RS Kosong, Pasién Covid 19 Ahirna Maot di Jalan, COVID-19,pasien covid 19 meninggal di jalan,rs  penuh,Pasien Covid-19

Sanggeus Ngalongok nu Gering, 35 Warga Cikalongwetan Positif Covid-19

Bandungan Kamis, 17 Juni 2021 | 15:01 WIB

Sanggeus Ngalongok nu Gering, 35 Warga Cikalongwetan Positif Covid-19

Bandung Baheula - Bandungan, Sanggeus Ngalongok nu Gering, 35 Warga Cikalongwetan Positif Covid-19, COVID-19,menjenguk orang sakit,menengok orang sakit,ngalongok nu gering

Toko Roti Sumber Hidangan (Het Snoephuis) Tempat Ngumpulna Urang Belan...

Bandungan Rabu, 16 Juni 2021 | 13:51 WIB

Toko Roti Sumber Hidangan (Het Snoephuis) Tempat Ngumpulna Urang Belanda di Bandung

Bandung Baheula - Bandungan, Toko Roti Sumber Hidangan (Het Snoephuis) Tempat Ngumpulna Urang Belanda di Bandung, Sumber Hidangan,Toko Roti Sumber Hidangan,Toko Roti Legendaris,Het Snoephuis

Sastra Sunda: PEUTING PETENG KI JURU PANTUN

Bandungan Sabtu, 12 Juni 2021 | 09:56 WIB

Pantun téh salah sahiji pintonan kasenian dina jaman Pajajaran. Anu remen dilalakonkeunanana kalolobaan mah carita ngeun...

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: PEUTING PETENG KI JURU PANTUN, Cerita pendek bahasa Sunda,Cerita Pendek,cerita pendek aan merdeka permana,Carpon Sunda,carpon aan merdeka  permana,Bandungan,Sastra Sunda,Bahasa dan Budaya Sunda

Kurupuk RO: Sajarah Panjang Raden Omay

Bandungan Kamis, 10 Juni 2021 | 14:44 WIB

Kurupuk RO bisa disebut kadaharan jadul nu ngalegénda. Tapi, tong salah nu raresep kana camilan khas Jawa Barat ieu masi...

Bandung Baheula - Bandungan, Kurupuk RO: Sajarah Panjang Raden Omay, Kerupuk RO,Pengrajin Kerupuk RO,Raden omay,sejarah kerupuk ro,sajarah kurupuk ro
dewanpers