web analytics
  

Beurit

Rabu, 18 November 2020 18:55 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Beurit, Fikmin Sunda,seni dan budaya sunda,Carpon Sunda

Gambar tikus (republika/istimewa/dokpr)

GEREMET da éta ku beurit. Henteu loba mah. Ngan hiji. Duka ti mana asupna? Duka ti kokocoran nu nyambung ka tempat kukumbah wadah. Duka ti liang hawa nu di luhur.

Nyimpeun dengeunna di dapur teu aman. Pindang tilu, digusur hiji.  Daging hayam opat keureut, tinggal dua deui. Jeung geuleuh we bisi nincak kana dahareun séjén.

Tuh, geuning si haram jadah téh geus wani bijil ti beurang. Selop pamajikan dicokot. Blewer dibaledogkeun. Teu beunang. Kalah selopna nu ruksak. Atuh pamajikan baeud. Tuh, bijil deui siga nu ngaléléwéan. Lumpat ka ditu. Lumpat ka dieu. Belewer dibalédog ku selop nu sabelah deui. Nyalahan kanu panci. Gomréng!

Haram jadah, siah! Sia téh kabina-bina teuing. Ucing aing gé teu wani pudag-padog.

Isukna ngahaja meuli picepét beurit ti matrial. Méméh saré dipasang di dapur. Umpanna hulu pindang.

Rasakeun, siah! Modar!

Tabuh hiji peuting aya sora nu ngajebréd di dapur.  Tah, beunang!

Ngan anéh, ditungtungan ku ngéokna sora ucing kamemet kuring.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers