web analytics
  

Basa Hujan Ngagebrét

Minggu, 15 November 2020 18:43 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Basa Hujan Ngagebrét, Fikmin Sunda,Seni dan Budaya,Sastra Sunda,Bandungan

Payung. (ayobogor.com)

KAKARA kaluar ti gerbang komplék, brét hujan meni ngagebrét. Uing néangan pangiuhan. Hareupeun matrial, motor dikasisikeun. Aya tiluan nu keur ngiuhan. Dua ibu-ibu jeung hiji tukang roti jeung gorobagna.

Keur mah kolot, goréng patut, didéngékeun téh éta tukang roti ngecebrek jeung pikasebeleun. Pok nanya ka ibu-ibu nu maké baju biru, “Ibu badé ka mana?”

“Éta ka Gading Tutuka 2,” waler si ibu.

“Gading Tutuka 2 mah di hareupna siga alus. Na, ari kajerona meni garila,” ceuk tukang roti.

Si Ibu seuri haseum.

“Ari Ibu badé ka mana?” tukang roti nanya ka ibu-ibu nu ditiung.

“Ka Sanggar Indah,” jawab si ibu.

“Ka Sanggar Indah mah eukeur mah jalan butut. Jaba nanjak. Imahna laleutik deuih,” ceuk tukang roti. Sarua si ibu éta gé seuri haseum.

Sugan téh rék nanya ka uing, ari pék téh tukang roti ngajorowok ka nu boga matrial, “Pa Haji badé roti?”

“Moal,” sora ti jero matrial.

“Éh, haji-haji teu beuki roti,” ceuk tukang roti.

Untung teu kadéngéeun ku nu boga matrial.

Uing geus taki-taki, lamun nanya ka uing éta gorobag rotina ku uing moal antaparah deui rék digubragkeun.

Hujan kaburu raat. Uing gancang nyetater motor sieun ditanya ku éta tukang roti.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers