web analytics
  

Aan Merdeka: Kungsi Nulis 3 Novél dina Waktu 2 Poé

Jumat, 13 November 2020 16:26 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Aan Merdeka: Kungsi Nulis 3 Novél dina Waktu 2 Poé, Aan Merdeka Permana,Penulis Produktif,Karya Aan Merdeka Permana

Buku karya Aan Merdeka Permana. (ayobandung/Dudung Ridwan )

AYOBANDUNG.COM -- Salah sahiji pangarang Sunda—ogé nulis dina basa Indonésa—Aan Merdeka Permana kasohor produktif dina nulis sanajan ayeuna umurna geus 70 tahun. Katelah wartawan senior ogé da kungsi gawé di Manglé, Sipatahoenan, Galura, jeung Pikiran Rakyat. Tepi ka ayeuna Kang Aan nulis kénéh. Utamana pikeun penerbitna sorangan, CV Pajajaran Mandiri.

Dipanggihan kamari, Kemis, 12/11/20 di imahna di Kampung Kertasari, Kelurahan Karangpamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Kang Aan cumarita ngenaan produktivitasna dina nulis. “Kuring saré geus Isya. Hudang jam dua peuting. Muka laptop. Terus ngeutik nepi ka manggih Isya deui. Ngan kaselang ku solat, mandi, jeung dahar. Kitu wé unggal poé,” ceuk Kang Aan.

Kang Aan nétélakeun, lamun ditanya geus sabaraha hiji buku atawa sabaraha tulisan nu dihasilkeun—bakat kuloba—manéhna ngajawab poho deui. “Sabaraha nya? Lamun dikira-kira, nya kurang leuwih 150 novél. Lamun carpon atawa cerpén aya kana 1.000 judul. Éta téh can diitung, aya novél nu seri na tepi ka 12, umpamana Silalatu Gunung Salak,” ceuk Kang Aan.

Atuh aya nu ngaragukeun kualitasna, ceuk Kang Aan, ah pék téh teuing. Da éta mah lain tujuan utamana. “Pikeun kuring mah, sabodo teuing rék disebut sastrawan atawa henteu. Sabodo teuing rék dipuji atawa dipikangéwa. Iwal numaca nu bisa menten. Kuring yakin, tiap penulis boga pasarna sorangan-sorangan. Aya nu resep kana buku sastra. Tapi, buku kuring ogé loba nu macana. Nu penting mah kumaha sangkan bisa nulis terus. Dapur ngebul kusabab kuring nulis,” pokna.

Rék dimuat atawa henteu, jang kuring mah paduli teuing. “Nu penting ide dina otak kasalurkeun. Duka kunaon, ide téh aya waé. Teu béak-béak. Mun teu dituliskeun poé ieu, isukan sieun poho,” pokna.

Ceuk Aan, dina otakna ide nu can katuliskeun téh ngantri. “Malah, saya mah sieun paéh. Mun saya paéh, ide nu ngantri téh atuh moal katuliskeun,” ceuk Kang Aan heureuy tapi seurieus.

Kang Aan tara nawar-nawarkeun tulisan ka penerbit atawa ka koran, komo sanggeus pangsiun ti Pikiran Rakyat mah. Geus medal, buku-bukuna dijual ku sorangan dina facebook. “Aya waé nu meuli. Lolobana ti luar daérah,” pokna.

Tapi aya ogé penerbit nu datang ka imah. Tinggal mikeun naskah nu geus aya wé. Daék, pék, teu kajeun. “Ka koran gé kitu, kuring mah tara ngirim tulisan. Lain ku nanaon tara nyaho medal atawa henteuna. Lolobana kuring mah nyaho dimuat téh béja ti batur. Kacuali lamun rédakturna ménta tulisan, ku kuring dibéré.”

Kang Aan nyebutkeun, manéhna kungsi nulis tilu novél dina waktu dua poé. Harita aya nu pesen buku loba. Nu meulina jangji rék meuli kabéh bukuna kaasup, bukuna nu kakara ditulis judulna wungkul. “Atuh, gancang wé ditulis da lebar. Dua poé kuring ngagudrud wé ngeutik. Teu cengkat tina sofa. Cengkat sotéh mun lapar wé. Tapi, untung novélna teu panjang teuing, nya novélét. 70 kaca an lah,” ceuk Kang Aan.

Salila 50 taun jadi penulis Kang Aan can pernah ngarasa beunghar. “Tapi, kulawarga kuring teu paéh alatan kurang dahar,” pokna.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers