web analytics
  

Putri Sawidak Loro

Senin, 2 November 2020 17:03 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Putri Sawidak Loro, Fikmin Sunda,Seni dan Budaya,Sastra Sunda,Bandungan

ilustrasi sawidak (istimewa)

SAWIDAK LORO téh putrina Ma Randa. Sawidak geus umuran. Tapi nepi kiwari can meunang jodo kénéh.

Atuh da Sawidak téh goréng patut kacida. Buukna ngan aya 60 siki (sawidak). Huntuna  ngan boga dua (loro). Tong boro lalaki, dedemit gé sarieuneun.

Ku Ma Randa Sawidak téh dikerem wé di kamar.

Sanajan kitu, indung mah muji wé ka nu jadi anak. Unggal peuting, Ma Randa ngahémanan. "Enon, nu panggeulisna sadunya, teu acan obo? Sakedap deui badé aya pangéran nu sumping ngalamar Enon. Di nagari ieu, mung Enon nu pantes ngéngéngkeun pangéran."

Pujian Ma Randa sabenerna du’a nu jadi indung ka anak.

Hiji mangsa du’a Ma Randa kadéngéeun ku pangéran nu keur reureuh hareupeun imah Ma Randa. Capéeun, sangeus ka ditu ka dieu milari calon permésuri.

"Ieu meureun nu ngaran jodo kuring téh," ceuk pangéran.

Gancang, imah Ma Randa téh ditandaan.

Isukna, patugas karajaan ngajemput Sawidak Loro. Cenah, rék dibawa ka karajaan. Rék dijadikeun permésuri.

Ma Randa reuwas. “Nyaan?”

Méh teu katingali, Ma Randa nutupan Sawidak ku kulambu terus ditandu. Bisi lapar, Ma Randa mekelan cangkaruk (sangu nu geus garing).

Di jero tandu, Sawidak murak bekelna. Pas rék dituang, 7 bidadari ti kahyangan kabitaeun ku éta tuangeun Sawidak. Padahal pira gé cangkaruk.

“Hoyong, ih,” ceuk bidadari.

“Entong, teu raos.”

“Nyaan, hoyong.”

“Muhun abdi gé kabita.”

“Nyaan?” Sawidak teu percaya.

“Leres, abdi hoyong pisan.”

“Tukeuran atuh sareng kageulisan salira!” ceuk Sawidak.

“Sok.”

Tujuh kageulisan bidadari dihijikeun, hasilna kumaha?

Sawidak jadi geulis kawanti-wanti.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers