web analytics
  

Yu, ka Hantap, Niagarana Kabupaten Bandung

Minggu, 1 November 2020 15:25 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Yu, ka Hantap, Niagarana Kabupaten Bandung, Irigasi Hantap di Nagrak,Irigasi Hantap di Kabupaten Bandung,Tempat Wisata

Irigasi Hantap (Wawan Gunawan)

AYOBANDUNG.COM -- Katelahna mah ngaranna Hantap. Persisna aya di wewengkon Kampung Gumuruh, Nagrak, Désa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

Hantap téh sabenerna lain tempat rékréasi. Tapi, ngan saukur bendungan irigasi nu ngocorkeun cai ka sawah jeung kebon patani di sakitaran Banjaran-Cangkuang-Soréang.

Sumber caina ti walungan Cisangkuy, Pangaléngan. Ceunah, bendungan nu luasna kurang leuwih 2.711 héktar ieu téh diwangun ku Walanda taun 1903. Atuh, puguh wé asa weweg ari meunang Walanda mah.

Ari nu ngajadikeun irigasi ieu ramé nyéta pamandanganna nu éndah. “Ah, siga aya di air terjun Niagara wé. Èndah pisan. Komo wé mun caina keur badag mah,” ceuk Wawan Gunawan (55) gowéser ti Ciparay nu harita nyimpang jeung baturna ka dinya Minggu, 25 Oktober 2020. “Cai cur cor. Sawah ngeplak héjo. Kebon sosin nu meujeuhna panen.”

Di solokan anu laleutik, baluligir, barudak leutik ngarojay. Jlung jleng ka cai. Nu garedé gé sigana lamun teu éra mah hayangeun ngojay. Atuh da caina mani hérang. Tatangkalan daunna harejo. Iyuh. Sora cangkurileung nu keur begér kadéngé singcaruit.

Hantap 2 (Wawan Gunawan)

 

Nya manglebarkeun lamun diurus bener mah ieu tempat téh bakal jadi tempat wisata nu bakal ngahasilkeun duit. Mug, ieu mah jalan asupna meni heureut, ngaléwatan gang leutik. Euweuh tempat parkir. Padahal, unggal Saptu Minggu sok wé aya nu ngadon rékréasi ka Hantap.

Ceunah, rék diurus ku Karang Taruna. Ngan can katingali aya tapakna.

Mun rék ka Irigasi Hantap—ti arah Banjaran--asupna sanggeus SPBU Cihérang aya 200 meter mah aya jalan ka kénca. Jalan Nagrak. Terus wé lempeng. Ngaéwatan kebon sosin.

Mun geus aya 3 kilo mah, tanyakeun wé Puskésmas Nagrak. Tah, Irigasi Hantap téh ayana tukangen Puskésmas.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers