web analytics
  

Ngajual Tolombong beuki Seuseut

Jumat, 23 Oktober 2020 15:28 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Ngajual Tolombong beuki Seuseut, Tolombong bambu,Nyiru dari bambu

Bah Omat, tukang tolombong. (Dudung Ridwan/Ayobandung.com)

AYOBANDUNG.COM -- Wanci maju ka lohor. Can poék, tapi hujan geus ngagebrét. Atuh, Bah Omat (76) warga Legok Nyénang Desa Bandasari Kab Bandung, malipir ka sisi. Ngiuhan di hareupeun ruko.

Tanggunganna diécageun. Tuluy, manéhna diuk ngaleungitkeun kacapé. Lamun teu ngiuhan heula, daganganna--tolombong, nyiru, dudukuy bakal baseuh. Moal payu. Padahal loba kénéh.

“Loba kénéh geuning, Bah?” Kusman nu boga ruko—nu boga usaha pertamini—nanya.

Bah Omat teu langsung némbalan. Kalah ka seuri. “Ngirin ngiuhan, ah, di dieu.”

“Mangga. Loba kénéh geuning?” Kusman sakali deui nanya.

“Muhun, Jang. Rada seuseut icalan ayeuna mah,” ceuk Bah Omat.

“Cing, ninggali nyiru éta!”

Bah Omat ngasongkeun nyiru. “Weweg ieu mah.”

“Sabaraha?”

“Lima las rébu.”

“Ari tolombong? “

“Tilu puluh rébu.”

“Meunang Abah ieu?”

“Muhun, Jang.”

Hujan ngaleutikan. Tuluy eureun. Teu lila, panon poe ngageubray deui. Siga nu nitah Bah Omat nuluykeun dagangna.

Kusman teu nawar heula—karunyaeun meureun—meuli tolombong jeung nyiru. Duit opat puluh lima rébu disakuan Bah Omat.

Bah Omat nangtung. Nanggung daganganna, tuluy lempang deui nguriling ka pilemburan.

Bah Omat gé pasti apal tolombong, nyiru, geus bisa dijieun tina palastik. Malah leuwih hadé batan tina awi. Tapi da mung éta kaahlian Bang Omat.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers