web analytics
  

Peuyeum Bandung (Baheula) Kamashur

Rabu, 21 Oktober 2020 13:09 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Peuyeum Bandung (Baheula) Kamashur, Kuliner Bandung,Peuyeum Bandung,Peuyeum Bandung semakin langka

Pa Enjang, tukang peuyeum di Soreang. (Dudung Ridwan/Ayobandung.com)

AYOBANDUNG.COM --

Di mana-mana di kampung di kota
tos kakoncara duh nikmat rasana
Sampeu asalna nu diréka-r
éka
naon namina duh matak kabita

Peuyeum Bandung kamashur
pangaos
na teu luhur
ku sadaya kagaleh
sepuh jeung murangkalih

Mangga cobian
ulah panasaran

peuyeum ti Bandung henteu sambarangan

Saha nu teu apal ka lagu “Peuyeum Bandung” nu diciptakeun ku almarhum Sambas Mangundikarta? Taun 1980 an, lagu ieu beuki mashur  wé da dinyanyikeun ku mojang priangan nu boga sora khas, ogoan, Nining Meyda.

Ayeuna, bisa jadi kapopuléran lagu éta beuki turun kaléléd ku lagu lagu anyar, boh ku lagu Indonésa atawa ku lagu mancanagara. Tapi, paling henteu lagu “Peuyeum Bandung” masih sok dinyanyikeun ku barudak sakola sd.

Tapi, kumaha nasib peuyeum Bandung ayeuna? Kadaharan anu asalna tina sampeu tuluy diragian téh naha masih kénéh kasohor siga dina laguna? Nyaan, aya kénéh di kampung jeung di kota? Naha bener peuyeum Bandung téh masih jadi ciri khas oléh-oléh Kota Bandung.

Kamashuran peuyeum Bandung geus kaléléd ku Brownies Amanda, Bolen Kartikasari, seblak Bandung, cilok, cireng, surabi jeung dahareun séjén hasil inovasi para chéf. Olahan tina peuyeum nu masih “bertahan” paling colénak. Colénak mah masih aya katingali di sababaraha tempat.

Tapi, peuyeum? Di kampung gé sigana geus langka. Justru ayana ngan di kota di tempat nu ngajual oléh-oléh, siga di pasar, Padalarang, Leuwi Panjang atawa di sapanjang Cibaduyut. Èta gé teu loba, jeung éléh payu ku dahareun séjén.

Mang Enjang (78 th), warga Puncakjaya, Desa Pananjung, Kec. Cangkuang Kab. Bandung, geus puluhan taun jadi tukang peuyeum. Dagang peuyeumna ditanggung. Indit nyubuh ti imahna di gunung. Balik ka imah tabuh opat soré. “Ayeuna mah ripuh dagang téh. Teu siga baheula. Jam opat ka imah téh sok nyésa kénéh,” ceuk Mang Enjang basa panggih di daerah Parken Soréang.

Mang Enjang ngan hiji-hijina, ceuk manéhna, tukang peuyeum ti Puncakjaya. Cenah, baheula mah loba. Kabisana turunan ti bapana nu geus lila tilar dunya. Mun keur hadé milik, peuyeum 40 kilo sapoé mah béak. Mun keur sial mah, nya sok nyésa kénéh.

"Sok kabawa 300 atawa 400 rébu mah ka imah mun keur hadé. Tapi, keur jaman kieu mah meunang 250 gé geus alus,” ceuk Mang Enjang nu ayeuna cicing milu ka budakna nu geus digawé. Pamajikanna geus lila maot.

Peuyeum Mang Enjang dijual sapuluh rébu sakilo. Bisa jadi Mang Enjang teu apaleun yén jaman ayeuna loba kadahareun saingan peuyeum daganganna.

Tapi, sigana jang Mang Enjang mah teu jadi masalah, nu penting peuyeumna gancang payu.

Editor: Dudung Ridwan

artikel terkait

dewanpers