web analytics
  

Mang Api, Tukang Saté Sohor di Alun-Alun Bandung Taun 1955

Senin, 19 Oktober 2020 13:59 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Mang Api, Tukang Saté Sohor di Alun-Alun Bandung Taun 1955,  bandung baheula,Sate Mang Api,Kuliner Baheula

Bale Nyungcung (COLLECTIE TROPENMUSEUM)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Baheula, ceuk Syarif Amin dina “Keur Kuring di Bandung”, nu dimuat dina Sipatahoenan taun 1955—tingali Kandaga, MA Salmun, kaca 55-56—di Alun-Alun Bandung aya nu dagang saté nu kasohor. Ngaranna Saté Mang Api. Saté Mang Api téh salah sahiji nu dagang nu ngajajar bérés di alun-alun beulah kalér. Salian ti saté Mang Api, aya ogé nu dagang soto, kupat tahu, cikopi, jeung sajabana.

Nu daragang téh cenah, meh iyuh, teu diténdaan siga ayeuna, tapi dipayungan ku payung sagedé-gedé saung. He he. Kacipta.

Teu aya dua saté Mang Api. Sohor hipuna, padahal sarua tina daging domba, cara tukang saté séjén. Geura ieu urang petik:

Katéndjo baé keur tjandukulna njanghareupan pameuleuman. Selang-selang bari njolokan daging dipaselangkeun djeung gajih. Diéntép bérés, neundeunna teu patjorok djeung djeroan—aja ati, aja babat, peudjit, sakapeung gigindjel.

Ngageberna, nu disebut geber sedeng téa. Ngeupeul anu keur dibeuleum, méméh dibalikkeun digibrigkeun heula gadjihna anu meredjih. Gur seuneu areng téh hurung, ngagentak kawas diseblok minjak.

Nitah meuleum sabaraha baé, rék lima, rék limawelas, atawa dua puluh, tara ngahadja dibilang heula. Tjeg, djedjeg baé nyokotna téh. Langka njalahan. Ana radjeun sakali-kalieun kurang atawa leuwih, tara leuwih ti hidji kurangna atawa leuwih na téh. Kitu gé karasa harita kénéh, bangunna téh, didjadjarkeun dina pameuleuman.

Dina tungtung pameuleuman, katuhueunnana, nagog kastrol angeun tulang-tulang domba katut huluna. Djeung éta deuih dagangna téh. Lain gulé. Sambarana henteu kentel, tapi pelem.

Duka teuing, ayeuna aya kénéh atawa henteu rundayan Mang Api? Aya teu katurunanna nu jadi padagang saté  siga Mang Api? Mun aya, dagang di mana? Sarua teu hipu dagingna jeung sohorna?

Tunjukkeun, ah, hayang ngajugjug.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

IDULFITRI

Bandungan Rabu, 12 Mei 2021 | 17:27 WIB

Poho kana protokol kaséhatan. Sabab, kébeh hayang ngarayakeun Idulfitri.

Bandung Baheula - Bandungan, IDULFITRI, fiksimini,Fiksimini Sunda,fiksimini bahasa sunda,cerita  pendek sunda,Carpon Sunda,fiksimini dudung ridwan

Peré Lebaran, Maén Badminton jeung Pamaén Persib

Bandungan Senin, 10 Mei 2021 | 13:47 WIB

Nyaan nyemésna tarik—da puguh gedé tanaga. Tapi, kieu senina badminton. Manéhna ku uing teu dibéré bola cemésen.

Bandung Baheula - Bandungan, Peré Lebaran, Maén Badminton jeung Pamaén Persib, fiksimini,fiksimini,Fiksimini Sunda,Cerita pendek Sunda,Cerita pendek bahasa Sunda,fiksimini dudung ridwan

Sastra Sunda: IMPIAN SAMÉMÉH LEBARAN

Bandungan Sabtu, 8 Mei 2021 | 06:11 WIB

Henteu gampang geuning jadi pangarang téh. Ngahuleng ti balik tarawéh nepi ka ampir jam sabelas, asa acan manggih waé ca...

Bandung Baheula - Bandungan, Sastra Sunda: IMPIAN SAMÉMÉH LEBARAN, Cerita Pendek,Cerita pendek bahasa Sunda,Cerita pendek Sunda,cerita pendek Yus R. Ismail,carpon,Carpon Sunda,carpon yus r. ismail,seni dan budaya sunda,Sastra Sunda

Dongéng Nasruddin Hoja: Numpak Keledai Nyanghareup ka Tukang

Bandungan Jumat, 7 Mei 2021 | 14:40 WIB

Tapi ayeuna mah jumaahanna bari ngabringkeun murid-muridna. Atuh da murid-muridna téh barandel pisan.

Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Nasruddin Hoja: Numpak Keledai Nyanghareup ka Tukang, Kisah nasruddin hoja,kisah nasruddin hoja basa sunda,carita nasruddin hoja dina basa sunda,dongeng nasruddin hoja

Aglonéma Diprédiksi Tetep Bakal Jadi Primadona

Bandungan Kamis, 6 Mei 2021 | 15:17 WIB

Aglonéma nu boga ngaran latin Chinese evergreen ieu boga kakhasan nu béda jeung nu lain.

Bandung Baheula - Bandungan, Aglonéma Diprédiksi Tetep Bakal Jadi Primadona, Tanaman Hias,Aglonema,jenis Aglonema,Aglonema impor,Aglonema lokal,harga Aglonema Bandung,harga aglonema

Timburu

Bandungan Rabu, 5 Mei 2021 | 15:40 WIB

Da di tukang baso tahu éta pisan cinta manéhna baheula ngajadi.

Bandung Baheula - Bandungan, Timburu, fiksimini,Cerita Fiksi,Fiksimini Sunda,fiksimini dudung ridwan,timburu

Hayang Lauk Laut Teu Kudu ka Laut, Aya Pasar Ikan Modern Soreang

Bandungan Selasa, 4 Mei 2021 | 14:45 WIB

Sagala lauk laut aya. Di lantéi dua aya dua puluh lapak nu narima meuleum lauk atawa narima mangmasakeun.

Bandung Baheula - Bandungan, Hayang Lauk Laut Teu Kudu ka Laut, Aya Pasar Ikan Modern Soreang, pasar ikan,Pasar Ikan Modern Soreang,Pasar Ikan Modern,Pasar Ikan Modern Bandung

Dongéng Nasruddin Hoja: Jadi Khotib Jumaah

Bandungan Senin, 3 Mei 2021 | 15:32 WIB

Can lila manéhna khutbah, katingali para jamaahna geus narundutan. Ngalegeday. Malahan sabagian jamaahna saré bari kérék...

Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Nasruddin Hoja:  Jadi Khotib Jumaah, Kisah nasruddin hoja,nasruddin hoja jadi khatib jumat,kisah nasruddin hoja basa sunda,carita nasruddin hoja dina basa sunda,dongeng nasruddin hoja
dewanpers