web analytics
  

Tipi

Kamis, 15 Oktober 2020 11:38 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Tipi, fiksimini,seni dan budaya sunda,Sastra,Bandungan

Tivi Jadul (Istimewa)

TIPI di imah téh henteu leutik. Lumayan badag, 20 inci. Nya cukup wé atuh, ceuk kuring mah. Tapi, béda ari ceuk pamajikan jeung barudak mah, “Jadul tipi téh, Yah. Cing atuh meuli deui tipi nu jaman ayeuna. Léd—incina badag tapi ipis.”

Komo basa aya ruangan anyar di luhur, barudak beuki ngaleungis hayang tipi anyar.

Eléh géléng, nginjeum ka koperasi kantor, biur isukna, soré-soré, naék motor. Teu kudu dianteurkeun maké mobil tipi jaman ayeuna mah. Bisa dibawa maké motor.

Balik peuting, saméméh tanjakan panggih jeung babaturan sma keur ngarekét naék sapédah. Bajuna jibrug ku késang. Di tukangeunna aya tipi 14 inci jadul--ditalian ku rapia.

“Mulih ti mana?” kuring nanya bari ngalaunkeun motor.

“Éh, Marwan. Sugan téh saha. Ti Bandung. Aya nu masihan tipi. Lumayan améh teu tiiseun teuing di bumi. Ari éta nyandak naon?”

“Emh … ieu cocoan budak,” ceuk kuring beurat rék nyebut tipi. “Linggih heula atuh ka bumi.”

“Ke, iraha-iraha deui. Mangga!”

Sapédahna lempeng muru tanjakan ka lemburkeun. Kuring méngkol ka komplékkeun. Hégakna nu ngaboséh sapédah kadéngé kénéh dina ceuli.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers