web analytics
  

Usul Ngaganti Ngaran Provinsi Jawa Barat, Fadel: Inohong Sunda Kudu Dibéré “Cai Kawani”

Selasa, 13 Oktober 2020 12:40 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Usul Ngaganti Ngaran Provinsi Jawa Barat, Fadel: Inohong Sunda Kudu Dibéré “Cai Kawani”, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad,Nama Provinsi Jawa Barat Digugat,Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat

Fadel Muhammad dalam Dialog Budaya di Bandung. (dudung ridwan/ayobandung)

AYOBANDUNG.COM -- Para inohong Sunda tabuh 12.30 geus katingali kumpul di Aula Rancagé Perpustakaan Ajib Rosidi, Jalan Garut, Bandung, Sénén 13/10/20. Katinggali aya Andri P. Kantaprawira, Avi Taufik Hidayat, Eni Sumarni (DPD wakil Jabar),  Ajie Esha Pangestu, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Iip D. Yahya, Ridho Eisy, Prof. Ganjar Kurnia (mantan Réktor Unpad), jeung nu lainna.

Maranéhna—lolobana maraké iket Sunda—masih ngawangkong bari ngopi dibarengan ku goréng pisang, bala-bala, jeung kuéh séjénnna bari nungguan tamu penting ti Jakarta nu can hol waé.

Tabuh 13.30 an tamu dianti-anti téh kakara kurunyung. Maké batik. Horéng, enya geuning pajabat penting, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Eni Sumarni jeung inohong nu séjénna nyambut ka luar ruangan kalawan daria naker. Fadel dianggéan iket Sunda. “Ieu iket Sunda nu pangsaénna,” ceuk Eni bari seuri.

Geuning kumpulna para inohong téh ngayakeun gempungan “Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda/Tatar Sunda” nu mangrupakeun bagéan tina Kongres Sunda nu baris diayakeun. Gempungan dipandu ku Andri P. Kantaprawira.

Nya panitia pas pisan jeung kaharti mun ngondang Fadel Muhammad. Kahiji, Fadel téh pan gedé di Bandung—kuliah di ITB. Babaturanna loba di Bandung. Bisa basa Sunda. Cindékna, Fadel Muhammad mah Sunda kultural.

Kaduana, Fadel téh pan boga pangalaman ngadirikeun Propinsi Gorontalo jeung kungsi ngabantuan ngadirikeun Propinsi Banten. Katiluna, Fadel téh pan pajabat nu deukeut jeung puser pamaréntahan.

“Jadi, terima kasih ka Fadel Muhammad yang sudah jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk mendengarkan aspirasi para inohong Sunda,” ceuk Avi Taufik Hidayat ketua Kongrés Sunda.

Ceuk Avi, Gorontalo gedé milik boga pajabat Siga Fadel nu bisa ngadirikeun Propinsi Gorontalo. Padahal urang Sunda geus lila ngusahakeun jeung bajuang ngaganti ngaran Propinsi Jawa Barat ku Propinsi Sunda. Malah nepi ka ayeuna can laksana.

Maenya urang Sunda teu bisa siga sahébat Gorontalo? Geus waktuna suku-suku balik deui ka primodialismena séwang-sewang. “Lamun urang Bali boga Subak, urang Sunda boga naon? Lamun urang Minang boga nu disebut Tanah Pusaka, orang Sunda ogé boga. Kukituna, urang Sunda kudu mertahankeun taneuh jeung budayana sorangan supaya teu kagerus ku arus globalisasi nu antukna taneuh jeung kabudayaan Sunda leungit,” ceuk Avi.

Geus kitu, katingali Memet H. Hamdan, Elan Heryanto daratang. Ogé nu lain. Beuki pepek ku inohong atuh gempungan téh.

Adjie Esha--Ketua Tim Pengkaji Pergantian Nama Propinsi—nyebutkeun yén Fadel Muhammad tong saukur ngadangukeun aspirasi wungkul, tapi kudu sakalian ngabantu nyukséskeun gol henteuna tujuan ieu. Sabab, kahayang ngaroba ngaran Jawa Barat téh geus ti taun 1926.

Ceuk Adjie, taun 1925 mah ngaranna téh Tanah Sunda. Diganti ku Pamaréntah Walanda jadi West Java nu tujuanna métakaeun perkebunan nu aya di Jawa Barat. “Padahal, ieu téh taktik ngadu domba. Sabab, urang Sunda mah baheulana solid. Lamun aya rakyat nu nengtang, kamu jangan macem-macem sabab ieu mah Tanah Jawa,” kitu ceuk Adji Esha.

Adjie nyebut robahna ngaran Tanah sunda jadi Jawa Barat baheula leuwih ka “pembunuhan karakter”, “mematikan daya saing”, jeung ngaleungitkeun eksisténsi Sunda.

Samentara Prof. Ganjar Kurnia nyebutkeun manéhna teu hayang muluk-muluk, nyaritakeun primodialisme atawa suku. “Kuring mah ngan hayang di dunia aya ngaran Sunda. Baheula, aya Sunda besar. Sunda kecil. Aya Selat sunda. Beuki ka dieu beuki laleungitan,” ceuk Ganjar.

Nurutkeun Ganjar, ayeuna ogé urang teu cicing di paling barat—da tos aya Banten. Hayang wé atuh ngaran Sunda dijadikeun monumén. Atawa monumén administratif. Budaya Sunda bisi leungit. Ayeuna waé, basa Sunda rék leungit.  “Hayang ngaabadikeun wé. Maenya teu pantes mun ngaran Sunda dijadikeun ngaran provinsi? Lamun teu meunang dijadikeun ngaran provinsi,  jadikeun ngaran rw atuh,” ceuk Ganjar bari terus dikeprokakan ku pamilon gempungan. “Tong Provinsi Sunda, provinsi Tatar Sunda wé méh nu lain teu ngarasa disundakeun.”

Nu ditunggu-tunggu Fadel Muhammad cumarita. Baheula Provinsi Irian Barat sohor. Tuluy, para tokohna manggihan Presiden Gus Dur. Teu lila, Propinsi Irian Barat robah jadi Propinsi Papua.

Geus Papua, Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara. “Kuring embung Gorontalo disebut provinsi utara barat. Kuring tetep ngaranna hayang Propinsi Gorontalo. Sanajan geus aya kota Gorantolo. Tong sieun, propinsi Banten ogé siga Gorontalo. Lain Propinsi Barat Daya. Kuring ogé miluan mantuan ngadirikeun Propinsi Banten,” ceuk Fadel.

Fadel nyebut, tinggal urang ngatur stratégi. Kumaha carana? Kudu aya tokoh nu gedé kawani. Wani ngamimitian. “Kuring mawa wartawan ti Jakarta. Hayu, urang viralkeun. Ayeuna mah, usaha para inohong Sunda masih di lével underground. Sieunan kénéh. Téangan tokoh nu wanian. Kumpulkeun 4-5 orang. Ku kuring rék dibéré ‘cai kawani’ méh wanian.”

Jadi, ceuk Fadel, sakali deui tong sieun. “Ngomongkeun primordialisme euweuh nu salah. Lain nu négatif. Baé, Gubernur Jabar teu waniaeun ngamimitian gé. Tokoh nu waranian tadi, titah datang ka Jokowi. Jelaskan naon alesanna maké hayang ngarobah ngaran propinsi? Atawa tulis di kertas 2-3 lembar mah. Lamun présiden geus bicara ya, sudah bakal jadi. Insya Allah kabéh bakal nurut paréntahna,” ceuk Fadel.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers