web analytics
  

Pasar Buku Palasari: Ti Buku Urut, Buku Anyar, tepi ka Buku Bajakan

Rabu, 30 September 2020 14:54 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Pasar Buku Palasari: Ti Buku Urut, Buku Anyar, tepi ka Buku Bajakan, Pasar Buku Palasari,Buku buku Tematik,Buku Murah

Seorang penjual buku sedang menunggu pembeli di Palasari, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Sabtu (5/9/2020). Beberapa penjual buku mengalami penurunan omzet yang drastis karena sepi pembeli. Sejumlah penjual memanfaatkan situs jual beli online demi bertahan saat pandemi corona. (Ayobandung.com/Ryan Suherlan/Magang)

Bu Neni (45) taun, warga Parken Soréang, rada nyubuh naék motor ti imahna. Si ibu rumah tangga nu boga usaha toko buku di Soréang téh geus jangjian jeung Mang Aép salah saurang nu boga kios buku di Palasari. Ti subuh kénéh, Bu Neni geus nga-wa Mang Aép. “Ieu daftar buku tématik nu dipesen. Siapkeun nya. Tabuh satengah salapan abdi tos aya di kios,” ceuk Bu Neni dina pesen WA na.

“Heug,” jawab Mang Aép. “Riweuh mah di gosénd-keun wé atuh ka Soréang, Bu. Méh teu capé,” Mang Aép nulis deui.

“Tong lah. Abdi wé ka dinya. Ongkosna mahal teuing.”

“Siap.”

Bener wé, tabuh satengah salapan kios Mang Aép geus buka, nu biasana buka tabuh 9. Kios nu lain mah narutup keneh. Ngan hiji dua nu geus muka. Maju kaberang, teu lila jul jol nu baroga kios daratang. Maruka kiosna. Nu balalanja geus katingali aya najan can ramé.

“Aya 15 buku nya. Peryogi buku nu lain deui teu?” tanya Mang Aép.

“Teu lah, tos sakitu wé hela. Buku lain araya kénéh. Hargana kan angger zona hijinya?”

“Nya atuh. Zona hiji kabéh.”

Bu Neni narima sabengkot buku na kérésék hideung badag. Tuluy manéhna ngasongkeung duitna nu geus disiapkeun. “Hayu, ah. Rusuh, didagoan kunu paresen.”

“Moal dicék hela?”

“Moal. Percayalah. Nuhun.”

Bu Neni teu mariksa deui buku-buku di jero kérésék hideung. Manéhna geus percaya sarébu persén ka Mang Aép, langgananna. Lain sakali dua kali balanja.

Nu dimaksud harga zona nyaéta harga pedoman jang nu ngajual. Harga jual ti zona hiji nepi zona 5 tos aya dina bukuna. Harga jual zona hiji téh harga nu pangmurahna di tingkat pengécér. Harga pangmahalna nya zona 5. Tah, aturanna Bu Neni ngan bisa ngajual di antara harga zona 3 nepi ka zona 5. Ulah leuwih ti dinya. Mun hayang payu waé gancang, nya di zona 3, tapi catetanna untungna ngan saeutik.

Mun hayang rada mucekil mah, nya ngajualna harga di zona 5. Tapi, résikona bisi kamahalan teuing nu antukna pelanggan kalabur. Harga zona ieu ngan berlaku dina buku tématik wungkul. Dina buku lain mah béda deui aturanna. Biasana ku aturan korting nu nepi ka 35 persénna tina harga normal. Malah, mun bisa nawar mah, bisa leuwih.

Biasana Bu Neni lain ngan saukur balanja buku tématik wungkul. Ngan di usum Corona ieu buku tématik keur meujeuhna ramé da barudak sakola diajar di arimah. Ceuk sababaraha padagang, buku jinis lain mah keur sepi.

Bu Neni gé sok balanja buku jinis lain ka Palasari. Kumaha ramé henteuna di toko bukuna. “Nu ramé mah Al-Quran, kamus anak, Iqro, buku mewarnai, Ayo Belajar Membaca. Biasana abdi balanja ka Palasari waé. Sagala buku aya. Hargana murah. Sok dikorting nepi ka 35 persénna,” ceuk Bu Neni.

Nya bener, ti baheula pasar buku Palasari sohor. Nu naréangan buku—ti mimiti buku urut, buku pelajaran, buku anyar nepi ka buku bajakan nu keur best seller, siga novél Dilan—pasti balanja ka Palasari. Nu balanja lain urang Bandung wungkul. Tapi ti luar kota ogé.

Tinggal nyebutkeun judul atawa ningalikeun foto buku dina hapé ka nu jaga kios. Nu jaga kios “dengan senang hati” pastina bakal mang néangankeun. “Cari buku apa, De?—milari buku naon, De?—kecap nu biasa kadangu ti nu jaga kios mun urang ngulampreng ka dinya.

Biasana mah, mun buku nu ditéangan teu aya di kios manéhna, nu jaga kios mangnéangankeun ka kios lain. “Biasa lah nyokot kauntungan saeutik séwang. Paciwit-ciwit lutung. Asal ayaan,” ceuk Kang Aép.

Ceuk sababarah sumber, mimiti na mah--taun 1980--pasar buku Palasari téh mangrupakeun pasar Inprés nu dirélokasi. Tempatna asal na mah di Cikapundung, deukeut Alun-Alun Bandung. Di Cikapundung, pasar buku nempatan lantéi dua nu kosong. Lantéi hiji na mah ditempatan ku padagang dahareun biasa.

Keur ramé-raména, taun 1993, Pasar Buku Cikapundung kahuruan. Kios-kos buku teu aya bangkarakna diléntab seuneu. Antukna bangunan ruruntukna diruntuhkeun. Tuluy, pamaréntah nempatkeun pedagang asal Cikapundung samentara di aréa parkir pasar Palasari. Ti harita atuh lanjut nepi ka ayeuna di Jalan Palasari.

Di tempat anyar sababaraha kali pasar ieu ogé kahuruan. Tapi, diwangun deui diwangun deui da lumayan atuh omsetna jeung rahayat barutuheun kénéh buku.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers