web analytics
  

Pangalaman Meuli Roti Cari Rasa Kosambi

Selasa, 29 September 2020 10:27 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Pangalaman Meuli Roti Cari Rasa Kosambi, Roti Cari Rasa Kosambi,Kuliner Bandung,Sejarah Roti Cari Rasa Kosambi

Roti Cari Rasa (istimewa)

Ieu carita baheula, basa kuring keur sma, taun 1986-an. Kabeneran sakola téh di kota, di Léngkong Kecil, deukeut Parapatan Lima. Balik sakola, inget kuring sok dititah bapa kuring nyimpang hela ka Kosambi, “Ké balikna, pangmeulikeun roti Cari Rasa di Kosambi. Tokona di handapeun jambatan paragi meuntas. Belah katuhu, di juru, mun ti arah Cicaheum mah.”

Sanajan rada anggang ti Parapatan Lima ka Kosambi, sok resep mun dititah ku bapa kuring téh. Kahiji, ngaranna titahan nu jadi kolot, kudu diturut. Kaduana, lah asyik wé balikna bisa ngopi “roti Cari Rasa si badag empuk nu teu korét ku bungbu” téa.

Angger lamun nitah téh bapa kuring mah teu cukup meuli saroti, nu panjang tea. Biasana leuwih ti dua roti. “Nu hiji simpangkeun ka si Fulan di Cicaheum. Nu hiji deui simpangkeun ka si Anu di Sindanglaya. Nu hiji deui mah bawa ka imah,” ceuk bapa kuring harita.

Ti Parapatan Lima téh sok ngahaja lempang ka Kosambi. Ti dituna mah ngirit ongkos. Atuh baju saragam téh baseuh ku késang. Leheng mun di toko rotina teu ngantri—da biasana tokona téh pinuh waé ku nu meuli nepi ka peuting gé. Geus bebenangan roti mah, kalacat wé kana beus kota ka wétankeun. Tara eureun hareupeun imah, tapi sumpang simpang heula nepikeun amanat nu jadi kolot.

Ngan saroti nu dipurak di imah mah. Dituang balakécrakan jeung sadaya kulawarga. Dibarengan ku cai éntéh panas. Poho kacapé. Tara nyésa. Mun nyésa téa mah hiji atawa dua keret, isukna--anéh bin ajaib--angger wé ngenah éta roti téh. Teu teuas. Béda jeung roti lain.

Ah, da tihela mah raména téh lain roti bakar. Roti bungbu wé. Da teu dibungbuan gé ngeunah wé roti na téh. Empuk. Komo deui ieu mah bungbuna loba. Bungbu kacang atawa strobéri téh, lédak-lédak. Sababaraha kali lédakan. Tuluy, wur, wur, mésés coklatna teu lebar ngawur. Nu pamungkas, susu kentel manisna dikucurkeun. Lain sakuriling. Tapi, sababaraha kuriling. Nepi kabéh éta roti katutup ku susu.

Ayeuna kuring geus kolot. Bapa kuring geus puluh taun teu aya dikieunna. Tapi, inget wé mun ayeuna budak kuring mangmeulikeun roti Cari Rasa léwat onlén. “Pa, cobaan ieu rotina ngeunah geura,” ceuk si Sujang.

“Ah, Sujang, Sujang. Bapa mah ti baheula ngadahar roti ieu téh.”

“Oh, kitu. Maenya?”

Derekdek atuh carita roti Cari Rasa nu di luhur téh dicaritakeun deui ka si Sujang.

***

Ayeuna mah meuli roti Cari Rasa teu teu kudu waé ka Kosambi. Roti “si badag empuk nu teu korét ku bungbu” téa di unggal tempat gé aya. Cukup ngagerakeun curuk. Satengah jam dagoan. Jol, kurunyung nu nganterkeun. Sanajan kitu, meuli langsung ka Kosambi tetep kalah kumaha gé sénsasina béda—nu di Kosambi mah teu korét ku bungbu.

Cenah, roti Cari Rasa téh dirintis ku Haji Katmajaya nu  katelahna mah Haji Ama (Alm). Baheula jaman Walanda, Haji Ama boga kaahlian nyieun roti jang dahareun tangtara Walanda. Hiji waktu, Haji Ama “ngabelot” ka Républik, jadi digawé di bagéan dapur tangtara Républik.

Sanggeus Kamerdekaan, Haji Ama nyobaan usaha roti Cari Rasa. Cari Rasa dirintis ti taun 1960. Mimiti nama roti bumbu wungkul—tuh, kan bener—can roti bakar siga ayeuna. Tihela mah roti nu dijieun téh ngan sajinis nu disebut rancis rasa sarikaya. Tuluy, Haji Ama nyieun kamonésan séjén, roti kombinasi mésés, selé kacang, selé nanas, jeung susu.

Jadi, panasaran teu ku roti Cari Rasa Kosambi? Yu, pesen. Atawa rék langsung meuli ka Kosambi?

Editor: Dudung Ridwan

artikel terkait

dewanpers