web analytics
  

Dongéng Sapasang Kelom

Rabu, 23 September 2020 14:40 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Dongéng Sapasang Kelom, kelom,fiksimini,cerpen,Seni

sapasang kelom (istimewa)

Di musola kantor kuring, aya sapasang kelom. Bakat ku butut, geus teu jelas mana jang suku kénca mana jang suku katuhu. Mun dipaké, karét hideung tina urut ban téa, sok coplok méméh nepi ka tempat wudhu. Mun coplok kitu, tinggal dikaitkeun deui tah ka nu pakuna. Terus ditakol-takolkeun kana témbok. Pageuh saheulaaneun mah.

Tah, palebah ditakol-takol, hareupna—tempat indung suku nincak—beuki béak wé murudul, tambah da kaina geus bobo tadina. Atuh indung suku mah teu bisa nincak. Nyuruwidil ka handap. Nya ramo nu séjén mah bisa nincak kénéh. Sanajan butut, euweuh nu miceun ka éta kelom téh. Padahal geus aya taunna cicing di éta musola. Kungsi rék dipiceun ku OB kantor. Ngan ku kuring dicarék.

“Tong dipiceun. Maké kelom éta téh, sok inget ka indung kuring. Nu ngaranna indung—kajeun indung suku gé—sok ngéléhan ka anak-anakna. Teu nincak gé baé indung mah, asal anak-anakna nincak.”

Editor: Dudung Ridwan

artikel terkait

dewanpers