web analytics
  

Nu Ceurik Lebah Sumur

Kamis, 17 September 2020 14:59 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Nu Ceurik Lebah Sumur, sumur,Bekal Malam Jumat,fiksimini,fiksi

(ayobandung)

Teu pira mimiti na mah. Sanggeus ocon di janari leutik, Èlis ujug-ujug ngomong, isuk hayang dianteurkeun ka indungna di Bantarujeg. Sono, cenah.

Ceuk kuring téh, naha meni ngadadak? Pan ieu téh bulan kolot. Da ka lembur téh kudu maké duit. Komo ka Bantarujeg.

Teu kahartieun. Èlis kalah ngagukguk ceurik dina dipan. Teu benang diupahan. Kuring ambeuk rada nyentak. Manéhna, kalah ka muka panto. Kaluar. Mangkaning peuting kénéh. Angin ngagelebug.

“Rék ka mana, siah? Hayang dileugleug jurig!”

Teu némbalan. Panto dijeblagkeun. Kadéngé ceurikna ngabangingik.

Dianteupkeun ku kuring téh. Rada lila. Naha teu balik deui?

Hariwang. Kuring nyeungeut cempor. Muru manéhna kaluar. Kadéngé ceurikna palebah kidul. Disampeukeun. Beuki anggang. Ngaléwat kuburan. Ngajauhan. Tah, ceurikna kadéngé palebah dapur awi. Angin nyéor rék mareuman cempor.

“Balik, siah? Kalah ka dinya. Hayang dileugleug jurig!”

Palebah sumur sisi walungan, ceurik manéhna robah jadi nyikikik. Hiy. Gulidag sora cai ditempas ku héorna angin nembrag daun awi. Sabulu-bulu punduk muringkak. Pes, cempor pareum.

Kakara apal beurangna. Da Èlis mah teu ka sumur. Tapi, ka kalér muru imah Bi Tati.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers