web analytics
  

Diantos di Padjadjaran

Kamis, 10 September 2020 10:50 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Diantos di Padjadjaran, fiksi,fiksimini,tpu sirnaraga,cerpen

TPU Sirnaraga (Kania Irviana)

Malem Jumaah. Tabuh sawelas peuting, nyoo laptop. Élis chatting. “Kang,” saurna.

Kuring teu ngajawab.

“Kang,” sakali deui Élis ngetik. Angger ramo teu usik.

Da teu bogoh atuh ka Elis mah. Maenya kudu dipaksa? Sabab haté geus kabéngbat ku Dési sanajan Dési geus milik Marwan. Kuring yakin haté Dési masih kénéh ka kuring. Daék sotéh kawin ka Marwan ngan saukur nurut kahayang kolot.

Keur ngahuleng, anéh—tara ti sasari—Dési chatting. “Kang, damang?” saurna.

“Pangesto, Geulis. Aya naon, tara-tara?” kuring ngetik. Élis diantepkeun.

“Abdi sono ka Akang. Hoyong pendak. Geuning kanyaaah Kang Marwan mah teu sapertos kanyaah Akang. “

“Kumaha kitu?”

“Hiks, panjang lalakonna, Kang. Hoyong curhat ka Akang. Énjing antos wé tabuh salapan di payuneun bank Jalan Padjadjaran.”

Dési off line. Élis off line.

Kuring ngahuleng.

Tabuh salapan kurang saparapat kuring tos aya di hareupeun bank. Ningali ka pentaseun jalan aya pintu gerbang TPU Sirnaraga. Tabuh salapan aya ambulan eureun pas hareupeun bank dituturkeun ku rombongan mobil séjén. Ti jero ambulan kaluar indung-bapa Dési jeung kulawargana.

Naha? Kuring nyumput sieun katingali.

“Saha nu ngantunkeun?” Uing nanya ka salah saurang rombongan nu pangpandeurina.

“Dési. Kamari sonten tabrakan,” cenah.

Editor: Dudung Ridwan
dewanpers