web analytics
  

Naek Angkot ka Soreang

Rabu, 2 September 2020 10:24 WIB Dudung Ridwan
Bandung Baheula - Bandungan, Naek Angkot ka Soreang, Angkot,Soreang,transportasi,Terminal Leuwipanjang

Ilustrasi angkutan umum perkotaan. (angkot) (Irfan Al Faritisi)

Indit gawé ti imah milu ka tatangga naék motor. Balikna mah hayang naék angkot. Geus lila teu naék angkot.

Tabuh tujuh peuting. Di terminal Leuwipanjang megat angkot ka Soréang. Kosong. Gék diuk tukangeun supir.

Angkot maju lalaunan. Supirna culang-cileung néangan panumpang. “Soréang. Soréang. Pak, Soréang. Bu, Soréang!” ceuk supir.

Euweuh nu naék.

Baheula mah nu gogorowokan néangan panumpang téh kenék. Tapi, ayeuna mah angkot téh teu usum maké kenék. Supirna teu boga duit meureun jang ngagajih kenék? Boro-boro kenék, jang sopir sorangan gé can tangtu kabagéan.

Angkot téh reg eureun di parapatan da lampu beureum hurung. Préman terminal nu maké tato nyampeurkeun supir. Ujug-ujug srot, srot! nyemprotkeun parfum ka awak supir.

Terus préman téh namprakkeun leungeun menta duit ka supir. Supir ngasongkeun duit sarebu.

Lampu héjo. Angkot maju deui. Lalaunan. Reg eureun hareupeun bank. Ngetém jeung sababaraha hiji angkot.

“Soréang! Soréang!”

Euweuh panumpang nu naék. Karunyaeun ka kuring, supir majukeun deui angkot. Culang-cileung kénéh. “Soreang! Soreang!”

Reg deui eureun di parapatan Kopo. Ngetém deui. Motor sing belesat tararik. Supir ngageroan padagang asongan. “Jang, roko sabatang lah. Lieur. Euweuhan kieu.”

Supir ngasongkeun duit sarébu. Roko diseungeut. Ngebul tina baham jeung irungna.

Di luar, calo ngabantuan gogorowokan néangan panumpang. Keseleun. Maju deui. Palebah Miko Mall rada macét. Nu ngamén ngagajleng naék. Lagu Ayu Ting Ting. Geus réngsé, pangamén téh ngasongkeun plastik urut air mineral. Sor ku kuring dibéré sarebu.

“Nuhun, Pa!” ceuk pangamén.

Maju saeutik-saeutik. Supir nyusut késang. Bahamna kumétap ningali jalma keur balakécrakan dahar pecel lélé jeung soto ayam di warung ténda sisi jalan. Sanggeus Miko Mall mah, angkot téh rada tarik. Di Sayati ngarandeg. “Soréang! Soréang!”

Euweuh nu naék.

Maju deui. Rada tarik. Leuwih tarik, muru bubaran pabrik di palebah Bojongbuah. Enya bubaran. Tapi, euweuh panumpang nu naék da dijaremput ku motor. Ngabiur deui.

“Pa, badé ka mana?” supir nanya.

“Gadingtutuka,” témbal kuring.

Tepi ka Warunglobak angger euweuh panumpang nu nyetop.

Nyebrut ka Gadingtutuka. Kuring eureun di parapatan. Ngasongkeun duit dua puluh rebu.

“Teu aya wangsulan, Pa. Aya nu pas?” “Wios, tong diwangsulan,” ceuk kuring.

“Nuhun, Pa.”

Angkot teu tuluy ka Soréang, tapi dibalikkeun deui ka Bandung.

Editor: Dudung Ridwan

artikel terkait

dewanpers